Noong Hunyo 2014, inilabas ng National Advisory Board of Impact Investing ng Estados Unidos ang mga rekomendasyon sa White House Roundtable on Impact Investing kung paano maaaring hikayatin ng mga policymakers ng US ang mas maraming pamumuhunan. Ang CASE i3 Initiative on Impact Investing sa Duke University ay sinubaybayan ang pag-deploy ng mga commitment na ito.