Nyob rau hauv Lub Rau Hli 2014, Lub Tebchaws Asmeskas Lub Rooj Sib Tham Thaj Tsam Saib Xyuas Kev Tshaj Tawm rau Kev Tshaj Lij Tshaj tawm tau tawm tswv yim nyob hauv Tsev Dawb Thaj Pob Zeb rau ntawm Impact Investing rau li cas cov neeg tsim kev cai lij choj tau txhawb kom muaj kev nqis peev ntxiv. Lub CASE i3 Initiative ntawm Impact Investing ntawm Duke University tau nrhiav kev xa los ntawm cov lus cog tseg.