Sinusuportahan ng CCRP ang pananaliksik ng AEI na maaaring magamit ng mga magsasaka at komunidad upang mapabuti ang pagiging produktibo, nutrisyon, at kabuhayan. Higit pa sa mga nasasalat na epekto, marami sa mga prinsipyo ng pananaliksik na ipinakita ng AEI - pagsali ng magsasaka at pagmamay-ari sa proseso ng pananaliksik, pagsasama ng pandaigdigang at lokal na kaalaman, cross-sector at multilateral na pakikipagtulungan - tumulong na palakasin ang mga istrukturang panlipunan. Habang nagtatayo ang mga lokal na network sa pamamagitan ng mga proyektong CCRP, tinutulungan nila ang muling pagpapalakas ng ekonomiya at kultura ng mga komunidad sa kanayunan.