Disyembre 2013 - Ang isang bagong ulat sa mga hamon na nakaharap sa abot-kayang pabahay ng patlang ng Minnesota ni Stacy Becker, tagapayo sa mga ahensya ng gobyerno, mga pundasyon, mga grupo ng patakaran at mga hindi pangkalakal sa mga bagay sa estratehiko at pinansyal. Inatasan ng The McKnight Foundation.