Ang ikaanim na edisyon ng Annual Impact Investor Survey ng Global Impact Investing Network ay batay sa pagtatasa ng mga gawain ng 158 ng mga nangungunang namumuhunan na organisasyon sa pamumuhunan, kabilang ang mga tagapamahala ng pondo, mga pundasyon, mga bangko, mga institusyon sa pananalapi sa pag-unlad, mga tanggapan ng pamilya, pension pondo, at seguro mga kumpanya.