Ang Statement ng Global Investor ay nagtatakda ng mga kontribusyon na maaaring gawin ng mga namumuhunan sa institusyon sa pagtaas ng mababang carbon at climate resilient investment. Nag-aalok ito ng mga praktikal na panukala tungkol sa kung paano maaaring maitatag ang aming kontribusyon sa pamamagitan ng naaangkop na pagkilos ng gobyerno.