Enero 2015

Ang sinusuportahang ito ng McKnight na follow-up sa mga orihinal na Zero sa ulat ng Negatibong Peligro sa Midwest at nag-aalok ng isang unang hakbang patungo sa pagtukoy sa hanay ng mga potensyal na kahihinatnan sa ekonomiya sa partikular na rehiyon kung magpapatuloy tayo sa ating kasalukuyang landline ng emisyon ng greenhouse gas.

Ang Risky Business Project ay isang pinagsamang pakikipagtulungan ng Bloomberg Philanthropies, ang Paulson Institute, at TomKat Charitable Trust. Ang karagdagang suporta para sa proyekto ay ibinigay ng Skoll Global Threats Fund, ang Rockefeller Family Fund, ang McKnight Foundation, at ang Joyce Foundation.