Lub Ib Hlis 2015

Qhov no McKnight-nyiaj rov qab ua rau cov thawj Risky Business report rov qab rau hauv Midwest thiab muaj thawj kauj ruam los mus qhia txog ntau yam kev lag luam rau cheeb tsam thaj tsam no yog tias peb tseem mus txuas ntxiv rau peb lub tsev cog qoob nkoog (gas emissions).

Lub Risky Business Project yog koom tes ntawm Bloomberg Philanthropies, Paulson Institute, thiab TomKat Charitable Trust. Kev txhawb ntxiv rau txoj haujlwm no tau muab los ntawm Skoll Global Threats Fund, Rockefeller Family Fund, McKnight Foundation, thiab Joyce Foundation.