Isang gabay sa HUD kung paano gagamitin ang pagbubukas ng potensyal na pakikipagtulungan ng pampublikong-pilantropo batay sa mga aral na natutunan mula sa napapanatiling inisyatiba ng komunidad.