Disyembre 2012 - Ang pampublikong komentaryo na nagtatampok ng mga sanaysay tungkol sa impluwensiya ng Caddy bilang isang makata, guro, at naturalista, isang kronolohiya ng kanyang trabaho at buhay, at mga litrato.