Hunyo 2012

Ang impormasyon ng karera ng mga miyembro ng Artist, na isinaling interactively ni Pitch Interactive, bilang bahagi ng isang taon na pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng programa ng McKnight Artist Fellowship.