Tháng 6 năm 2012

Thông tin về sự nghiệp của các nghệ sĩ, được tương tác bởi Pitch Interactive, như một phần của lễ kỷ niệm 30 năm của chương trình học bổng Nghệ sĩ McKnight.