Lub Rau Hli Ntuj 2012

Artist fellows 'cov lus qhia txog kev ua haujlwm, nws tau txais kev cuam tshuam los ntawm Pitch Interactive, ua ib feem ntawm kev ua koob tsheej xyoo ntawm 30 lub xyoo ntawm lub McKnight Artist Fellowship program.