Ang isang bagong ulat mula sa Minnesota Housing Partnership ay sumusuri sa bilis, presyo, lokasyon at epekto ng mga benta ng ari-arian ng apartment sa buong pitong county na metropolitan area.