Một báo cáo mới từ Hiệp hội đối tác nhà ở Minnesota kiểm tra tốc độ, giá cả, địa điểm và tác động của việc bán bất động sản căn hộ trên toàn khu vực đô thị bảy quận.