Setyembre 2014 

Ang isang bagong ulat mula sa Minnesota Environmental Quality Board ay nagdadagdag ng impormasyon at pangangailangan ng madaliang pagkilos upang mapabilis ang ekonomiya na mababa ang carbon.