Cuaj Hlis 2014 

Ib tsab ntawv ceeb toom tshiab los ntawm Minnesota Environmental Quality Board ntxiv cov ntaub ntawv thiab kev kho mob kom ceev cov qis roj carbon tsawg.