Kasama ang Economic Development Association ng Minnesota at GREATER MSP, ang Minnesota Brownfields ay nalulugod na magbahagi ng isang ulat na pinondohan ng McKnight sa halaga ng Programang Pondo ng Pagbabayad at Demolisyon ng Minnesota's Redevelopment Loan, na pinangangasiwaan ng Minnesota Department of Employment & Economic Development.