Cùng với Hiệp hội Phát triển Kinh tế của bang Minnesota và MSP TUYỆT VỜI, Minnesota Brownfields vui mừng chia sẻ một báo cáo do McKnight tài trợ về giá trị của Chương trình Cho vay Tái phát triển & Cho vay Tái phát triển của Minnesota, do Bộ Phát triển Kinh tế & Việc làm của bang Minnesota quản lý.