Isang koleksyon ng mga pag-aaral ng kaso batay sa 10 taon ng pananaliksik sa Malawi, na ginawa ng komunidad sa Southern Africa ng Programa ng McKnight Collaborative Crop Research Program.