Agosto 2012 - Binubuo ng mga indibidwal na mga alaala at makasaysayang data, ang ulat na ito ay sinadya upang maglingkod bilang bahagi ng "memorya ng institusyon" ng programang gawad sa Timog-silangang Asya ng McKnight.