Lub Yim Hli 2012 - Ntawm cov tib neeg nco thiab keeb kwm cov ntaub ntawv, daim ntawv tshaj tawm no txhais tau tias yog ua ib feem ntawm lub "chaw cim xeeb" ntawm McKnight qhov kev pab cuam sab hnub tuaj Asia.