Bago noong 2021, ang programa ng McKnight Artist Fellowships ay nagpapatupad ng isang pahayag ng mga ibinahaging halaga ng pamayanan sa 14 na kasosyong mga samahan. Ang pahayag na ito ay nagsasaad ng isang sama-sama na pangako sa paglikha at pagsuporta sa isang masining na pamayanan kung saan ang lahat ng mga indibidwal ay tratuhin nang may paggalang at dignidad, at sa paglikha at pagpapanatili ng mga ugnayan na malaya sa pinsala, pagtatangi, at panliligalig.

Ang mapagkukunan na ito ay nagsasabi ng kuwento kung paano ang Program at Kasosyo sa Foundation at Mga Kasosyo ay nagkasama upang makabuo ng bagong pahayag.