Sa huling yugto ng serye ng Pagkain para sa Pag-iisip ng McKnight, sinalaysay ni Jay Walljasper kung paano ang mga komunidad ng mga komunidad ng Minnesota ay nakakaabala sa estilo ng maliliit na mala-bayan, sa halip na lumalakas sa pamamagitan ng makabagong ideya at malikhaing pakikipagtulungan.