Nyob rau ntawm qhov kawg ntawm McKnight's Food for Thought series, Jay Walljasper tau tshawb nrhiav txog li cas hauv lub zej zos hauv lub zej zos hauv Minnesota uas tau txais kev sib tsoo ntawm lub nroog me me, tsis muaj kev zoo siab ntawm kev tsim kho thiab kev sib koom tes.