Trong phần cuối cùng của loạt bài Thực phẩm cho suy nghĩ của McKnight, Jay Walljasper khám phá cách các cộng đồng ở vùng nông thôn Minnesota đang vấp phải định kiến về sự bất ổn của thị trấn nhỏ, thay vào đó phát triển nhờ sự đổi mới và hợp tác sáng tạo.