Marso 27, 2015 - Ang ikalawang pag-ulit ng ating estratehikong balangkas, isang mahalagang dokumento na naggudulot sa ating trabaho sa susunod na tatlong taon, ay nagkakaloob ng pundasyon upang ma-optimize ang paggamit ng lahat ng ating mga mapagkukunan upang isulong ang ating misyon.