Ang Power of Minnesota ay simple - ito ay ang aming mga tao. Nagtatayo tayo ng mga bagay, nag-imbento ng mga bagay at nagmamalasakit sa aming mga pamilya at sa aming mga kapitbahay.

Sinusuportahan ng Kapangyarihan ng Minnesota ang pag-uusap ng komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kuwento - mga kwento ng mga taong nagtatayo ng isang malinis na ekonomiya ng enerhiya na nagbibigay kapangyarihan sa ating mga komunidad, sa ating estado at sa ating bansa.

Alam mo ba na Minnesota ay tahanan sa higit sa 59,000 mga malinis na enerhiya trabaho? Ang mga trabaho na ito ay nagpapanatili sa mga pamilya - nagbabayad sila ng mabuti at tinutulungan nila ang mga bata na manirahan sa mga komunidad kung saan sila lumaki. Ang malinis na enerhiya ay nagpapanatili din sa mga magsasaka sa kanilang lupain, na bumubuo ng kita para sa mga pamilya at kita sa buwis sa ari-arian na sumusuporta sa mga lokal na paaralan, parke at pulisya.

Panoorin ang mga video at sumali sa pag-uusap sa powerofmn.org.

 Panoorin ang Buong Dokumentaryo