Marso 2018 - Bilang tugon sa napakalaking pag-unlad sa malinis na mga merkado ng enerhiya at ang sobrang klasikal na matematika, na-update ng programang Midwest Climate and Energy ng McKnight ang estratehiya nito upang lumipat patungo sa isang malalim na balangkas ng decarbonization. Matuto nang higit pa tungkol sa na-refresh na diskarte.