Pakitandaan: Ang proseso ng aplikasyon na tinalakay sa video na ito ay luma na. Binago ng McKnight ang proseso ng pagbibigay nito noong 2022 upang tumanggap ng mga aplikasyon nang tuluy-tuloy at lumipat sa isang pinasimple na proseso ng aplikasyon sa pagbibigay ng isang hakbang. Mangyaring bisitahin ang aming Paano Mag-apply na pahina para sa pinaka-napapanahong impormasyon.

Nagdaos kami kamakailan ng webinar para ibahagi ang aming natutunan sa aming unang taon ng programang Vibrant & Equitable Communities, at kung paano nito hinuhubog ang umuusbong na diskarte, diskarte, at pamantayan ng programa. Maaari mong panoorin ang webinar sa ibaba at/o suriin ang mga pangunahing punto sa ibaba.

Ang Ating Apat na Salik sa Pagpopondo

Ang pangkat ng Mga Komunidad ay tumitingin sa apat na magkakaibang salik kapag tinutukoy kung ang isang aplikasyon ay dapat isaalang-alang para sa pagpopondo. Gayunpaman, hindi lahat ng aplikasyon na nakakatugon sa apat na pamantayang ito ay advanced para sa pagpopondo. Mayroon din kaming iba pang mga pagsasaalang-alang, tulad ng pagbabalanse ng aming mga pamumuhunan batay sa heograpiya, populasyon, at sa pamamagitan ng diskarte.

1. Pagbabago ng Sistema

Alam natin na ang mga sistematikong hindi pagkakapantay-pantay ay malalim na nakapaloob sa ating lipunan. Habang iniisip ng aming team ang aming unang taon ng pagbibigay, nakilala namin na ang mga dolyar ng Foundation ay pinakamahusay na namumuhunan sa mga organisasyong nagtatrabaho patungo sa pagbabago ng mga sistema, na nangangahulugang nakatutok sila sa paglilipat ng mga pinagbabatayan na kundisyon na nagpapanatili ng hindi pagkakapantay-pantay sa lugar.

Bago makipag-ugnayan, hinihikayat ka naming sagutin ang mga sumusunod na tanong:

Anong hindi pagkakapantay-pantay ang nais mong tugunan?
Anong (mga) sistema ang nagpapanatili sa hindi pagkakapantay-pantay na iyon?
Paano makakaapekto ang iyong trabaho sa (mga) system?
Anong kapangyarihan ang mayroon ka at anong kapangyarihan ang kailangan mo para gawin ang mga pagbabagong hinahanap mo?

2. Pag-align sa Aming Diskarte

Kailangang iayon ng mga aplikante ang aming diskarte at tugunan ang isa o higit pa sa aming apat na estratehiya. Halimbawa, hindi namin pinopondohan ang mga programa ng mentorship, scholarship, o direktang serbisyo. Bagama't mahalagang pagsisikap ang mga ito, hindi ito naaayon sa layunin ng programa na humimok ng pagbabago ng mga sistema.

3. Pamumuno

Ang pamumuno ay mahalaga, lalo na para sa pananagutan ng komunidad. Kailangan nating makita ang pagkakahanay sa pagitan ng komunidad na pinaglilingkuran at ng pamumuno ng iyong organisasyon. Bilang mga Minnesotans, kinikilala namin ang lakas ng aming multikultural at multiracial na komunidad, at ang aming pagbibigay ng grant ay magiging kasama ang lahat ng organisasyon, kabilang ang puti at pinamumunuan ng BIPOC.

4. Pagkakataon

Matapos basahin ang daan-daang application, nalaman namin na ang pinaka-nakakahimok ay mula sa mga organisasyong may malinaw na kahulugan ng makasaysayang konteksto at nagawang itali iyon sa kung gaano kakaiba, makapangyarihan, at apurahan ang sandaling ito para sa paghimok ng sistematikong pagbabago.  

Year 1 Grantmaking in Review

Noong 2021, literal na nilapitan kami ng libu-libong Minnesotans na naghahangad na bumuo ng masiglang kinabukasan para sa lahat ng Minnesotans. Mahigit sa 500 organisasyon ang nag-apply, at habang halos isa sa lima sa mga kahilingang ito ang nasuportahan namin, talagang pinarangalan kami sa pagbuhos ng interes at kasabikan.

Noong 2021, gumawa kami ng 125 na gawad na may kabuuang $41,786,000 sa aming apat na diskarte sa programa.

Pabilisin ang Economic Mobility – $10,950,000 hanggang 42 na organisasyon
Linangin ang isang Patas at Makatarungang Sistema ng Pabahay – $11,530,999 sa 24 na grantee
Bumuo ng Kayamanan ng Komunidad – $12,601,000 hanggang 28 na organisasyon
Palakasin ang Democratic Participation – $6,705,000 hanggang 31 na organisasyon

Pagpopondo ayon sa Diskarte

{"type":"pie","data":{"labels":["Accelerate Economic Mobility","Cultivate a Fair and Just Housing System","Build Community Wealth","Strengthen Democratic Participation"],"datasets":[{"backgroundColor":["rgba(125,160,195,0.9)","rgba(103,33,70,0.9)","rgba(242,169,0,0.9)","rgba(39,153,137,0.9)"],"hoverBackgroundColor":["#7da0c3","#672146","#f2a900","#279989"],"data":[26,28,30,16],"borderWidth":0}]},"options":{"animation":{"duration":2000},"maintainAspectRatio":true,"cutoutPercentage":0,"circumference":6.28318530717958623199592693708837032318115234375,"legend":{"display":true,"position":"right","labels":{"usePointStyle":false,"padding":20,"boxWidth":12,"fontSize":12,"fontColor":"#3a3a3a"},"onClick":null},"tooltips":{"enabled":true,"bodySpacing":8,"titleSpacing":6,"cornerRadius":8,"xPadding":10},"noTsep":false}}
["Accelerate Economic Mobility: {y}%","Linangin ang isang Patas at Makatarungang Sistema ng Pabahay: {y}%","Bumuo ng Kayamanan ng Komunidad: {y}%","Palakasin ang Demokratikong Pakikilahok: {y}%"]

Mga Susunod na Hakbang ng Aplikante

Umaasa kami na ang mga prospective na aplikante ay magiging kapaki-pakinabang ang mga rekomendasyong ito:

Isaalang-alang ang pamantayan na aming binalangkas sa itaas at kung ano ang hindi namin pinopondohan upang ipaalam sa iyong desisyon na magsumite.
Basahin ang FAQ ng aming programa, isang komprehensibong gabay na sumasagot sa mga karaniwang tanong.

Bisitahin ang aming webpage para sa higit pang impormasyon sa aming diskarte at kung paano mag-apply.