Si Dorothy Wickens ay sumali sa McKnight noong Agosto 2012. Sa kanyang panunungkulan, nagtrabaho si Dorothy sa iba't ibang mga departamento, kabilang ang mga komunikasyon, human resources, at mga programa, kasama ang karamihan ng kanyang oras sa pamamahala ng mga gawad. Si Dorothy ay naging tagapamahala ng mga gawad mula noong Pebrero 2020. Sa tungkuling ito, pinangangasiwaan niya ang mga proseso ng pagbibigay ng grant sa lahat ng mga programa, pinamamahalaan ang paggamit ng database ng paggawa ng grant ng Foundation, at pinangangasiwaan ang mga administrator ng team ng programa. Si Dorothy ay nagdadala ng pagkahilig para sa equity-focused process improvement sa kanyang trabaho.

Si Dorothy ay nagsilbi sa local chapter committee ng PEAK Grantmaking mula noong 2017. Mayroon siyang bachelor's degree sa gobyerno mula sa Lawrence University sa Appleton, Wisconsin.