Dorothy Wickens tau koom nrog McKnight thaum Lub Yim Hli 2012. Lub sijhawm nws ua haujlwm, Dorothy tau ua haujlwm hauv ntau lub tuam tsev, suav nrog kev sib txuas lus, kev pabcuam tib neeg, thiab cov haujlwm, nrog rau feem ntau ntawm nws lub sijhawm hauv kev tswj nyiaj pab. Dorothy tau ua tus saib xyuas nyiaj pab txij li Lub Ob Hlis 2020. Hauv lub luag haujlwm no, nws saib xyuas cov txheej txheem nyiaj txiag thoob plaws txhua qhov haujlwm, tswj kev siv lub Foundation cov nyiaj pab database, thiab saib xyuas cov neeg ua haujlwm pab pawg. Dorothy coj kev mob siab rau rau kev ncaj ncees-tsim kev txhim kho rau nws txoj haujlwm.

Dorothy tau ua haujlwm rau pawg thawj coj hauv cheeb tsam ntawm PEAK Grantmaking txij li xyoo 2017. Nws muaj bachelor's degree hauv tsoomfwv los ntawm Lawrence University hauv Appleton, Wisconsin.