Dorothy Wickens gia nhập McKnight vào tháng 8 năm 2012. Trong nhiệm kỳ của mình, Dorothy đã làm việc trong nhiều bộ phận, bao gồm truyền thông, nhân sự và chương trình, với phần lớn thời gian của cô là quản lý tài trợ. Dorothy là người quản lý tài trợ kể từ tháng 2 năm 2020. Trong vai trò này, cô giám sát các quy trình cấp phép trên tất cả các chương trình, quản lý việc sử dụng cơ sở dữ liệu cấp phép của Tổ chức và giám sát các quản trị viên nhóm chương trình. Dorothy mang niềm đam mê cải tiến quy trình tập trung vào công bằng vào công việc của mình.

Dorothy đã phục vụ trong ủy ban địa phương của PEAK Grantmaking từ năm 2017. Cô có bằng cử nhân chính phủ tại Đại học Lawrence ở Appleton, Wisconsin.