Kelsey Johnson joined McKnight in June 2020 and is currently the Program and Grants Associate for Midwest Climate & Energy with the Grants & Program Operations department. In this role, Kelsey supports all aspects of the grantmaking process for Midwest Climate & Energy grantee partners. During her tenure, Kelsey has loved working with such a broad range of sectoral and international consultants, and has enjoyed making processes simpler and more accessible for our partners.

Inialay ni Kelsey ang kanyang karera sa pagtataas ng iba't ibang pananaw sa paglaban para sa hustisyang panlipunan at pangkalikasan. Bago ang kanyang oras sa McKnight, nagtrabaho si Kelsey na baguhin ang mga mindset tungkol sa mga sistema ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang mga tungkulin na nagpapadali sa mga kaganapan para sa kabanata ng Iowa ng Buy Fresh, Buy Local at pagdidisenyo ng mga web campaign para sa Woman, Food, at Agriculture Network. Ang pagmamahal sa pagsulat at paggalugad ng iba't ibang pananaw ang nagbunsod kay Kelsey na mamuhay at magtrabaho sa buong mundo, nagtuturo ng mapanghikayat na pagsulat sa Fulbright Institute sa Quito, Ecuador, at nagtapos ng master's degree sa comparative literature sa Trinity College Dublin.

Orihinal na mula sa Chicago, lumipat si Kelsey sa Twin Cities noong 2020 at nakatuon na gawing tahanan ang Minnesota. Palagi siyang bukas sa kaalaman ng tagaloob tungkol sa mga pagkakataong magboluntaryo, natatanging restaurant, at mga nakatagong daanan ng bisikleta. Si Kelsey ay naghahabol din ng master of science degree sa sustainable management sa University of Wisconsin–Green Bay.