Si Kelsey Johnson ay sumali sa McKnight noong Hunyo 2020 at kasalukuyang Program and Grants Associate para sa Midwest Climate & Energy kasama ang Grants & Program Operations department. Sa tungkuling ito, sinusuportahan ni Kelsey ang lahat ng aspeto ng proseso ng paggawa ng mga gawad para sa mga kasosyong napagkalooban ng Midwest Climate & Energy. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, gustung-gusto ni Kelsey na magtrabaho kasama ang napakalawak na hanay ng mga sektoral at internasyonal na consultant, at nasiyahan sa paggawa ng mga proseso na mas simple at mas naa-access para sa aming mga kasosyo.

Inialay ni Kelsey ang kanyang karera sa pagtataas ng iba't ibang pananaw sa paglaban para sa hustisyang panlipunan at pangkalikasan. Bago ang kanyang oras sa McKnight, nagtrabaho si Kelsey na baguhin ang mga mindset tungkol sa mga sistema ng pagkain sa pamamagitan ng kanyang mga tungkulin na nagpapadali sa mga kaganapan para sa kabanata ng Iowa ng Buy Fresh, Buy Local at pagdidisenyo ng mga web campaign para sa Woman, Food, at Agriculture Network. Ang pagmamahal sa pagsulat at paggalugad ng iba't ibang pananaw ang nagbunsod kay Kelsey na mamuhay at magtrabaho sa buong mundo, nagtuturo ng mapanghikayat na pagsulat sa Fulbright Institute sa Quito, Ecuador, at nagtapos ng master's degree sa comparative literature sa Trinity College Dublin.

Orihinal na mula sa Chicago, lumipat si Kelsey sa Twin Cities noong 2020 at nakatuon na gawing tahanan ang Minnesota. Palagi siyang bukas sa kaalaman ng tagaloob tungkol sa mga pagkakataong magboluntaryo, natatanging restaurant, at mga nakatagong daanan ng bisikleta. Si Kelsey ay naghahabol din ng master of science degree sa sustainable management sa University of Wisconsin–Green Bay.