Kelsey Johnson gia nhập McKnight vào tháng 6 năm 2020 với tư cách là quản trị viên nhóm Chương trình Quốc tế & Khí hậu Trung Tây và Quốc tế với bộ phận Tài trợ & Điều hành Chương trình. Trong vai trò này, Kelsey đóng vai trò là người liên hệ với các nhà tư vấn bên ngoài, điều phối dòng ngân sách hành chính của chương trình và quản lý các sự kiện — đáng chú ý nhất là Triệu tập Nhóm Lãnh đạo Chương trình Nghiên cứu Cây trồng Hợp tác Quốc tế hàng năm của McKnight. Trong nhiệm kỳ của mình, Kelsey đã yêu thích làm việc với nhiều chuyên gia tư vấn trong ngành và quốc tế, và cô ấy luôn mong muốn làm cho các quy trình trở nên đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn cho các đối tác của chúng tôi.

Kelsey đã cống hiến sự nghiệp của mình để nâng cao các quan điểm khác nhau trong cuộc chiến vì công bằng xã hội và môi trường. Trước khi làm việc tại McKnight, Kelsey đã làm việc để thay đổi tư duy về hệ thống thực phẩm thông qua vai trò hỗ trợ các sự kiện cho chương Mua tươi, Mua địa phương và thiết kế các chiến dịch web cho Mạng lưới Phụ nữ, Thực phẩm và Nông nghiệp của Iowa.. Tình yêu viết lách và khám phá các quan điểm khác nhau đã khiến Kelsey sống và làm việc quốc tế, dạy cách viết thuyết phục tại Viện Fulbright ở Quito, Ecuador và hoàn thành bằng thạc sĩ về văn học so sánh tại Trinity College Dublin.

Ban đầu từ Chicago, Kelsey chuyển đến Twin Cities vào năm 2020 và cam kết biến Minnesota trở thành nhà của mình. Cô ấy luôn cởi mở với kiến thức nội bộ về các cơ hội tình nguyện, các nhà hàng độc đáo và những con đường xe đạp ẩn. Kelsey cũng đang theo học bằng thạc sĩ khoa học về quản lý bền vững tại Đại học Wisconsin – Green Bay.