Si Laura Salveson ang naging direktor ng departamento ng Facilities and Guest Services ng McKnight Foundation mula noong sumali siya noong Oktubre 2017. Dati, naglingkod siya sa ilang tungkulin sa Minnesota Historical Society's Mill City Museum, kabilang ang program supervisor, na tumutulong sa paghahanda para sa pagbubukas ng Mill City , pagkatapos ay tagapamahala ng site, at panghuli direktor ng museo. Bago iyon, nagtrabaho si Salveson sa Minnesota AIDS Project sa mga mapagkukunan at pamamahala ng boluntaryo, at sa apat na site ng Minnesota Historical Society bilang isang gabay at tagapalabas.

Matapos kumita ng isang BA sa teatro arts sa University of Minnesota, si Salveson ay nagtrabaho nang maraming taon bilang freelance actor, producer ng maliit na teatro, at direktor.