Laura Salveson tau koom nrog McKnight Foundation ua tus Thawj Coj thiab Cov Thawj Chaw Ua Haujlwm hauv Lub Kaum Hli Ntuj xyoo 2017. Ua ntej, nws tau ua haujlwm nyob rau hauv Minnesota Historical Society lub Lub Zos City Museum, nrog rau tus saib xyuas kev pabcuam, pab npaj rau kev qhib rau Mill City, tomqab tus thawjcoj, thiab thaum kawg tus thawj coj ntawm lub tsev. Ua ntej ntawd, Salveson tau ua haujlwm ntawm Minnesota AIDS Project nyob rau hauv kev pabcuam thiab kev pabcuam dawb, thiab nyob rau hauv plaub Minnesota Historical Society cov chaw ua tus coj thiab ua yeebyam.

Tom qab tau txais BA hauv kev ua yeeb yam hauv University of Minnesota, Salveson tau ua haujlwm ntau xyoo los ua tus ua tub ua haujlwm, tus tub ua yeeb yam, thiab tus thawj coj.