Laura Salveson gia nhập McKnight Foundation với tư cách là giám đốc Lễ tân và Cơ sở vật chất vào tháng 10 năm 2017. Trước đây, cô từng đảm nhiệm một số vai trò tại Bảo tàng Mill City của Hiệp hội Lịch sử Minnesota, bao gồm giám sát chương trình, giúp chuẩn bị cho việc mở Mill City, sau đó là quản lý trang web, và cuối cùng là giám đốc bảo tàng. Trước đó, Salveson đã làm việc tại Dự án AIDS AIDS ở các nguồn lực và quản lý tình nguyện, và tại bốn địa điểm của Hiệp hội Lịch sử Minnesota với tư cách là người hướng dẫn và biểu diễn.

Sau khi kiếm được bằng cử nhân nghệ thuật sân khấu tại Đại học Minnesota, Salveson đã làm việc nhiều năm với tư cách là một diễn viên tự do, nhà sản xuất nhà hát nhỏ và đạo diễn.