Si Sarah Hernandez ay isang opisyal ng programa mula noong 2005 na nagtatrabaho sa programa ng Rehiyon at Komunidad ng Foundation, na naghihikayat sa mahusay na pag-unlad sa rehiyon ng Twin Cities na lumilikha ng mga komunidad na madaling pakisamahan at mga oportunidad para sa lahat na umunlad. Pinangangasiwaan ni Hernandez ang estratehiya ng programa upang itaguyod ang matipid na mga kapitbahay sa ekonomiya. Naghahain si Hernandez sa Lupon ng mga Direktor para sa ilang mga organisasyon kabilang ang Neighborhood Funders Group, Ang Northside Funders Group, at Minnesota Compass Steering Committee.

Bago ang McKnight, si Hernandez ay nagtrabaho sa corporate government at community affairs ng Honeywell Inc sa Minneapolis. Nagsimula siya sa Honeywell bilang isang tagasuri sa pambatasan at patakaran, at kalaunan ay pinamamahalaang ang programa ng patakaran sa enerhiya at kapaligiran, programa ng boluntaryong empleyado, at programa sa komunidad. Noong 1998, siya ay pinangalanang senior manager ng corporate affairs ng komunidad. Sa kanyang 13-taong panunungkulan, nakatulong si Hernandez sa pag-organisa ng pandaigdigang pamamahagi ng mga pondo ng Honeywell sa mga organisasyong pang-edukasyon at pangkabuhayan na hindi pangkalakal. Nakakuha si Hernandez ng BA degree sa sosyolohiya sa University of Minnesota at nagtataglay ng isang master's degree sa agham pampolitika mula sa University of California sa Santa Barbara. Tinatangkilik ni Hernandez ang paglalakbay at bumisita sa mahigit 25 bansa. Lumaki siya sa Southern California at ngayon ay naninirahan sa Minneapolis.