Si Sarah Hernandez ay nagsisilbing isang opisyal ng programa para sa programa ng Vibrant & Equitable Communities ng McKnight, na nakatuon sa pagsulong ng isang mas pantay at inclusive Minnesota. Sumali siya sa Foundation noong 2005 bilang isang opisyal ng programa para sa programa ng Rehiyon at Komunidad ng McKnight at pinangasiwaan ang estratehiya nito upang maitaguyod ang matipid na mga kapitbahayan sa ekonomiya. Si Hernandez ay nagsisilbi sa lupon ng mga direktor para sa Neighborhood Funders Group at Northside Funders Group at sa steering committee para sa Minnesota Compass.

Bago si McKnight, si Hernandez ay nagtrabaho sa corporate government at mga pakikipag-ugnayan sa pamayanan kasama si Honeywell, isang kumpanya ng teknolohiya ng Fortune 100 sa Minneapolis. Siya ay nagsimula bilang isang lehislatibo at patakaran ng tagasuri at nagpunta upang pamahalaan ang programa ng enerhiya at kapaligiran ng kumpanya, programa ng boluntaryo ng empleyado, at programa ng mga gawain sa komunidad. Noong 1998, siya ay naging pinuno ng tagapamahala ng negosyo sa pamayanang pangkomunidad. Sa panahon ng kanyang 13-taong panunungkulan, tinulungan ni Hernandez na ayusin ang pandaigdigang pamamahagi ng pondo ng philanthropic ng kumpanya sa mga organisasyon na hindi pangkalakal na pang-edukasyon. Si Hernandez ay nagtataglay ng isang bachelor's degree sa sosyolohiya mula sa Unibersidad ng Minnesota at degree ng master sa agham pampulitika mula sa University of California – Santa Barbara. Isang madalas na manlalakbay, binisita niya ang higit sa 25 mga bansa. Lumaki si Hernandez sa Timog California, at ngayon ay nakatira sa Minneapolis.