Lumaktaw sa nilalaman

Mga Pananalapi at Mga Form

Pagbabayad ng Electronic Fund Transfer

Ang McKnight Endowment Fund para sa Neuroscience ay gumagamit ng electronic payment system. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa amin na ilipat ang mga pondo sa aming mga payees nang mabilis at ligtas. Ang mga pagbabayad ng Pondo ay ginawa sa pamamagitan ng Automated Clearing House (ACH), na isang ligtas na network na kumonekta sa lahat ng institusyong pinansiyal ng US. Ang network ng ACH ay nagsisilbing sentral na clearing facility para sa lahat ng transaksyon ng US Electronic Fund Transfer (EFT), tulad ng mga direktang deposito, elektronikong pagbabayad, at pagbabayad ng debit card.

Upang mag-enroll sa bagong sistema ng pagbabayad, mangyaring kumpletuhin ang Kasunduan sa Pagpapahintulot sa Pagbabayad ng Automated Clearing House (ACH) sa ibaba. Maaari mong i-mail ang form sa pansin ng Mga Account na Bayarin sa tanggapan ng Endowment Fund. Kung gusto mo, maaari mong i-fax ang nakumpletong form sa pansin ng Mga Account na Bayarin sa (612) 332-3833.

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng impormasyong ito, sumasang-ayon ka na payagan ang The McKnight Endowment Fund para sa Neuroscience upang maibalik ang iyong bayad sa elektronikong paraan. Kung nagbabago ang mga tagubilin sa pag-route ng iyong bangko sa anumang oras, mangyaring tiyaking ipaalam sa amin. Mangyaring maging sigurado na ang iyong impormasyon sa pagbabangko ay protektado at gaganapin sa isang ligtas na lokasyon.

Para sa mga tanong tungkol sa mga elektronikong pagbabayad, mangyaring sumangguni sa Mga Madalas Itanong (FAQ) sa ibaba. Kung mayroon kang anumang karagdagang tanong o komento, mangyaring makipag-ugnayan sa accounting team ng McKnight Foundation sa accounting@mcknight.org.

Mga Badyet

Nangangailangan lamang ang McKnight Foundation ng mga badyet para sa mga parangal sa iskolar at para sa mga aplikante na napili upang isumite ang buong mga panukala para sa Memory / Cognitive Disorder Awards at ang mga Makabagong-likha sa Mga Teknolohiya Awards. Kapag nagsusumite ng badyet, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa ibaba. Maaari mo ring tingnan ang halimbawang badyet na naka-link sa pahinang ito.

Para sa MCD Awards
 • Mangyaring ipakita ang mga pangunahing kategorya, kabilang ang mga hindi tuwirang halaga ng hanggang 10 porsiyento ng award (ang allowance para sa mga hindi tuwirang gastos ay kasama sa loob ng kabuuang $ 300,000 award)
 • Mangyaring limitahan ang "ibang" mga pondo sa 15% ng badyet (ibagsak ang iba pang badyet na linya)
 • Ang mga pondo ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga aktibidad sa pananaliksik, ngunit hindi ang suweldo ng tatanggap
 • Mangyaring isama ang isang badyet para sa bawat taon ng award, ibig sabihin, Pebrero 1, 2018 - Enero 31, 2019; Pebrero 1, 2019 - Enero 31, 2020; at Pebrero 1, 2020 - Enero 31, 2021.
Para sa Mga Gantimpala sa Teknolohiya
 • Mangyaring ipakita ang mga pangunahing kategorya, kasama ang mga hindi tuwirang gastos ng hanggang 10 porsiyento ng award (ang allowance para sa hindi tuwirang gastos ay kasama sa loob ng kabuuang $ 200,000 na award)
 • Mangyaring limitahan ang "ibang" mga pondo sa 15% ng badyet (ibagsak ang iba pang badyet na linya)
 • Ang mga pondo ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga aktibidad sa pananaliksik, ngunit hindi ang suweldo ng tatanggap
 • Mangyaring isama ang isang badyet para sa bawat taon ng award, ie Agosto 1, 2018 - Hulyo 31, 2019; at Agosto 1, 2019 - Hulyo 31, 2020.
Para sa Mga Gantimpala sa Scholar
 • Mangyaring ipakita ang mga pangunahing kategorya, ibig sabihin, suweldo, kagamitan, supplies, atbp.
 • Mangyaring limitahan ang "ibang" mga pondo sa 15% ng badyet (ibagsak ang iba pang badyet na linya)
 • Maaaring gamitin ang mga pondo sa iba't ibang mga aktibidad sa pananaliksik, ngunit maaaring hindi kasama ang mga overhead o hindi tuwirang gastos
 • Mangyaring isama ang isang badyet para sa bawat taon ng award, ie Hulyo 1, 2018 - Hunyo 30, 2019; Hulyo 1, 2019 - Hunyo 30, 2020; at Hulyo 1, 2020 - Hunyo 30, 2021

Financial Forms

Tagalog