ຂ້າມໄປຫາເນື້ອໃນ

Financials & Forms

ການຊໍາລະເງິນທາງການເງິນເອເລັກໂຕຼນິກ

ກອງທຶນ McKnight Endowment ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາສະຫນາໃຊ້ລະບົບການຈ່າຍເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ. ລະບົບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາໂອນເງິນຂອງພວກເຮົາໃຫ້ໄດ້ໄວແລະປອດໄພ. ການຊໍາລະເງິນຂອງກອງທຶນແມ່ນເຮັດໂດຍຜ່ານຫ້ອງການອັດຕະໂນມັດ (ເອກະເທດ) ເຊິ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ປອດໄພເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖາບັນການເງິນສະຫະລັດທັງຫມົດ. ເຄືອຂ່າຍ ACH ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສູນກາງແຈ້ງການສໍາລັບການໂອນເງິນທັງຫມົດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (EFT) ເຊັ່ນ: ເງິນຝາກໂດຍກົງ, ການຈ່າຍເງິນເອເລັກໂຕຼນິກແລະການຊໍາລະບັດເດບິດ.

ເພື່ອລົງທະບຽນໃນລະບົບການຊໍາລະເງິນໃຫມ່, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມສັນຍາອະນຸຍາດການຊໍາລະເງິນຂອງເຮືອນອັດຕະໂນມັດ (ACH) ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ທ່ານອາດຈະສົ່ງແບບຟອມນີ້ມາໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂອງບັນຊີທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຢູ່ທີ່ຫ້ອງການກອງທຶນສະຫນອງທຶນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ທ່ານສາມາດສົ່ງແບບຟອມທີ່ສົມບູນໃຫ້ກັບບັນຊີທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຢູ່ທີ່ (612) 332-3833.

ໂດຍການສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້, ທ່ານຍອມຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ທຶນ McKnight Endowment Fund ສໍາລັບວິທະຍາສາດສາມາດຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງອີເລັກໂທຣນິກ. ຖ້າຄໍາແນະນໍາເສັ້ນທາງທະນາຄານຂອງທ່ານປ່ຽນແປງໃນເວລາໃດກໍ່ຕາມ, ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພວກເຮົາຈະແຈ້ງ. ກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທະນາຄານຂອງທ່ານຈະຖືກປ້ອງກັນແລະຈັດເກັບໄວ້ໃນສະຖານທີ່ປອດໄພ.

ສໍາລັບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະລຸນາເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ (FAQs) ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ຫຼື​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​, ກະ​ລຸ​ນາ​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ​ທີມ​ການ​ບັນ​ຊີ​ຂອງ McKnight Foundation ທີ່​ accounting@mcknight.org.

Budgets

ມູນລະນິທິ McKnight ພຽງແຕ່ຕ້ອງການງົບປະມານສໍາລັບລາງວັນວິຊາແລະສໍາລັບຜູ້ສະຫມັກທີ່ຖືກຄັດເລືອກເພື່ອສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກຢ່າງຄົບຖ້ວນສໍາລັບລາງວັນ Memory / Cognitive Disorders and Innovations in Technology Award. ເມື່ອສົ່ງງົບປະມານ, ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂ້າງລຸ່ມນີ້. ທ່ານອາດຈະເບິ່ງງົບປະມານຕົວຢ່າງທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃນຫນ້ານີ້.

ສໍາລັບລາງວັນ MCD
 • ກະລຸນາສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຕົ້ນຕໍ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມເຖິງ 10% ຂອງລາງວັນ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມແມ່ນລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າທັງຫມົດ 300,000 ໂດລາ)
 • ກະລຸນາຈໍາກັດທຶນ "ອື່ນໆ" ໃຫ້ 15% ຂອງງົບປະມານ (ທໍາລາຍເສັ້ນງົບປະມານອື່ນໆ)
 • ກອງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ບໍ່ແມ່ນເງິນເດືອນຂອງຜູ້ຮັບ
 • ກະລຸນາປະກອບງົບປະມານສໍາລັບແຕ່ລະປີຂອງລາງວັນ, ເຊັ່ນ: ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2018 - 31 ມັງກອນ 2019; 1 ກຸມພາ 2019 - 31 ມັງກອນ 2020; ແລະ 1 ກຸມພາ 2020 - 31 ມັງກອນ 2021.
ສໍາລັບລາງວັນເຕັກໂນໂລຢີ
 • ກະລຸນາສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຕົ້ນຕໍ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມເຖິງ 10% ຂອງລາງວັນ (ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງອ້ອມແມ່ນລວມຢູ່ໃນມູນຄ່າ 200,000 ໂດລາ)
 • ກະລຸນາຈໍາກັດທຶນ "ອື່ນໆ" ໃຫ້ 15% ຂອງງົບປະມານ (ທໍາລາຍເສັ້ນງົບປະມານອື່ນໆ)
 • ກອງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ບໍ່ແມ່ນເງິນເດືອນຂອງຜູ້ຮັບ
 • ກະລຸນາປະກອບງົບປະມານສໍາລັບແຕ່ລະປີຂອງລາງວັນ, ເຊັ່ນ: ວັນທີ 1 ເດືອນສິງຫາປີ 2018 - ວັນທີ 31 ເດືອນກໍລະກົດປີ 2019; ແລະ 1 ສິງຫາ 2019 - 31 ກໍລະກົດ, 2020.
ສໍາລັບລາງວັນ Scholar
 • ກະລຸນາສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ເງິນເດືອນ, ອຸປະກອນ, ການສະຫນອງ, ແລະອື່ນໆ.
 • ກະລຸນາຈໍາກັດທຶນ "ອື່ນໆ" ໃຫ້ 15% ຂອງງົບປະມານ (ທໍາລາຍເສັ້ນງົບປະມານອື່ນໆ)
 • ກອງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ແຕ່ອາດຈະບໍ່ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງກົງຫຼືທາງອ້ອມ
 • ກະລຸນາປະກອບງົບປະມານສໍາລັບແຕ່ລະປີຂອງລາງວັນ, ເຊັ່ນ: ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2018 - 30 ມິຖຸນາ 2019; 1 ກໍລະກົດ 2019 - 30 ມິຖຸນາ 2020; ແລະ 1 ກໍລະກົດ 2020 - 30 ມິຖຸນາ 2021

ເອກະສານສໍາຄັນ

ແບບຟອມການເງິນ

ພາສາລາວ