Lumaktaw sa nilalaman

Paano mag-apply

Pangkalahatang-ideya

Para sa mga organisasyong nais mag-apply, ang unang hakbang ay upang pamilyarin ang iyong sarili ang aming diskarte, kabilang ang aming mga priyoridad sa paggawa ng grant. Maaari mo ring suriin ang heneral ng Foundation FAQ sa pagpopondo.

Kung, pagkatapos basahin ang aming website, sa tingin mo ay nababagay ang iyong organisasyon sa aming mga estratehiya at mga prinsipyo ng programa, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa Koponan ng Vibrant & Equitable Communities (Communities) bago simulan ang isang aplikasyon. Nilalayon ng pag-uusap na ito na tulungan kang gumawa ng desisyon tungkol sa pag-aaplay at gamitin ang iyong oras nang husto; hindi kailangan ng pag-uusap para sa pagpopondo.

Upang matulungan kang maghanda, maaari mong i-preview ang application form (PDFsalita). Kasama sa mga karagdagang mapagkukunan Mga Madalas Itanong, ibig sabihin, mga karaniwang itinatanong na may mga tugon na partikular sa programa ng Mga Komunidad.

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Mga Komunidad tungkol sa mga susunod na hakbang. Nagsusumikap kaming gumawa ng desisyon at ipamahagi ang pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang isang aplikasyon.

Pagiging Karapat-dapat at Uri ng Suporta

Nagbibigay kami ng mga gawad sa pagpapatakbo at proyekto sa mga organisasyon sa Minnesota. Sa napakakaunting mga pagbubukod, ang mga aplikante ay dapat na uriin ng Internal Revenue Service bilang mga tax-exempt na nonprofit na organisasyon upang maging karapat-dapat para sa isang grant.

Ang mga entity ng gobyerno ay maaaring mag-apply para sa pagpopondo para sa mga makabagong proyekto. Gayunpaman, sa pangkalahatan ay hindi namin pondohan ang mga aktibidad na ayon sa kaugalian ay ang nag-iisang responsibilidad ng gobyerno.

Ano ang Hindi Pinopondohan ng Programa ng Mga Komunidad

Ang mga pundasyon ay maaaring maging pinaka-epektibo sa pamamagitan ng pagtuon ng kanilang mga mapagkukunan sa ilang mga lugar. Nangangahulugan ito na hindi namin masusuportahan ang maraming karapat-dapat na proyekto sa labas ng aming mga interes sa programa. Halimbawa, hindi kami gumagawa ng mga gawad para sa mga sumusunod:

 • Pangunahing mga serbisyong panlipunan, tulad ng mga istante ng pagkain, pamamahala ng kaso, o tirahan ng emergency
 • Serbisyong pangkalusugan
 • Mga parke at bukas na puwang
 • Mga pagsisikap na nauugnay sa transportasyon at transportasyon (tingnan mo Klima at Enerhiya sa Gitnang Kanluran)
 • Pre-K-12 na programang pang-edukasyon
 • Edukasyon at pagsasanay sa pagpapaunlad ng manggagawa
 • Mga scholarship o iba pang uri ng tulong para sa mga indibidwal (tingnan mo Sining at Kultura)
 • Mga kumperensya, kasama ang pagdalo o paglalakbay, maliban sa mga bihirang kaso
 • Mga endowment at capital campaign, maliban sa mga bihirang kaso
 • Mga aktibidad na mayroong isang tiyak na layunin sa relihiyon
 • Ipinagbabawal ng Lobbying ng Panloob na Code sa Kita (tingnan ang tala sa ibaba)

Isang tala sa pag-aaral sa lobby at pagtatasa ng pampublikong: 

Maaaring isaalang-alang ng Foundation ang mga kahilingan sa pagpopondo para sa mga pagsisikap tulad ng adbokasiya at edukasyon upang mapabuti ang mga patakaran at mga patakaran ng administratiba ng ehekutibo, panghukuman, at mga ahensya ng administratibo; pagbabahagi ng impormasyon na walang kinikilingan, hindi partido, at ganap na naglalarawan ng magkabilang panig ng mga nakabinbing isyu sa pambatasan; at pagsasaliksik sa patakaran.

Gaya ng iniaatas ng Internal Revenue Code, hindi popopondohan ng Foundation ang mga pagtatangkang impluwensyahan ang partikular na nakabinbin o iminungkahing batas, kabilang ang referenda, mga lokal na ordinansa, at mga resolusyon. Gayunpaman, maaari naming suportahan ang mga organisasyong naglo-lobby kapag sumusunod sa mga IRS code.

Matuto nang higit pa tungkol sa aming pangkalahatang alituntunin sa pagpopondo.

Application at Timeline

Ang McKnight ay may isang hakbang na proseso ng aplikasyon at tumatanggap ng mga panukala sa isang rolling basis. Nagsusumikap kaming gumawa ng desisyon at ipamahagi ang pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang isang aplikasyon. Dahil sa mga priyoridad sa pagtatapos ng taon, ang mga grant na isinumite at nasuri sa ikaapat na quarter ay maaaring tumagal ng karagdagang oras. Inirerekomenda namin ang pagsusumite ng iyong kahilingan bago ang Setyembre 1 kung ang pagpopondo sa kasalukuyang taon ng kalendaryo ay kritikal.

Mahalagang Tala

 • Upang i-access ang mga naka-save na application o upang suriin ang katayuan ng isang ulat, gamitin ang Pag-login sa Account link (itaas na kanang sulok ng anumang pahina sa website na ito).
 • Kung mayroon kang anumang problema sa online application system, tumawag sa amin sa (612) 333-4220 o magpadala ng email sa koponan ng Communities.

Mag-apply Ngayon

SIMULA ANG APLIKASYON

Tagalog