Lumaktaw sa nilalaman

Ang aming Diskarte

Ang programa ng Vibrant & Equitable Communities ng McKnight ay nagpapaunlad ng magkakabahaging kaunlaran, kapangyarihan, at pakikilahok sa pamamagitan ng apat na estratehiya: Pabilisin ang Economic Mobility, Bumuo ng Kayamanan ng Komunidad, Linangin ang isang Patas at Makatarungang Sistema ng Pabahay, at Palakasin ang Demokratikong Pakikilahok.

Sa loob ng mga estratehiyang ito, ginagamit namin ang lahat ng anyo ng kapital—mula sa aming mga gawad hanggang sa aming civic voice—upang isulong ang mga sistematikong pagpapabuti para sa mga indibidwal, komunidad, at lipunan sa pangkalahatan. Isang halimbawa ng multifaceted approach ni McKnight ay sa pamamagitan ng ating paglahok sa GroundBreak Coalition naghahangad na bumuo ng pagkakapantay-pantay ng lahi sa ating rehiyon.

Sa loob ng programang Vibrant and Equitable Communities, natukoy namin ang mga partikular na diskarte sa ibaba. Ang aming pinong diskarte ay sumasalamin sa isang pinalawak na pangkat ng programa at dalawang taon ng paunang pag-aaral sa mga kasosyo. Habang sumusulong kami, nakatuon kami sa patuloy na pag-aaral, pagbagay, pagtugon, at transparency. Inaasahan naming ipagpatuloy ang adaptive approach na ito at gagamit ng mga insight mula sa aming grantmaking at feedback mula sa grantee at mga partner sa komunidad para hubugin ang aming paglalakbay sa pag-aaral. Plano naming magbahagi ng higit pa tungkol sa aming pag-aaral sa buong taon.

Ang aming mga Istratehiya

Mapabilis ang Kadaliang Pangkabuhayan

Kinikilala namin na upang lumikha ng masigla at patas na mga komunidad, lahat ng Minnesotans ay nangangailangan ng mga trabahong may mataas na kalidad. Nilalayon naming humimok ng mga dagdag sa trabaho, mga kondisyon sa pagtatrabaho, at mga kita para sa Black, Latinx, Asian, immigrant, Indigenous, at mababang kita na mga Minnesotans sa buong estado, na binibigyang pansin ang mga partikular na industriya at geographic na cluster. Nakikipagtulungan kami sa isang hanay ng mga kasosyo, tulad ng mga network ng mga nagpopondo, mga sentro ng manggagawa, mga negosyo, at mga ahensya ng gobyerno.

Ang aming mga priyoridad sa paggawa ng grant sa lugar na ito ay nakatuon sa mga pagsisikap na:

 • Himukin ang mga kampeon, kaalyado, nagpopondo, manggagawa, at mga kasosyo sa pribadong sektor upang tukuyin at bigyang-priyoridad ang mga diskarte na nakasentro sa manggagawa sa mga de-kalidad na trabaho.
 • Bumuo at isulong ang mga ibinahaging solusyon sa mga lider ng manggagawa, gobyerno, at pribadong sektor upang kumita ng kaligtasan, sahod, kondisyon sa pagtatrabaho, at mga ari-arian ng mga manggagawa.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Bumuo ng Yaman sa Komunidad

Nilalayon naming pataasin ang dolyar na dumadaloy sa sektor ng pamumuhunan ng komunidad at sa mga komunidad na may kulay at mababang kita, at pataasin ang access sa kapital (bilang mga pautang at iba pang anyo) sa mga negosyante at sambahayan na kulang sa representasyon, para makapaglunsad o lumago sila. negosyo at/o kumuha ng mga asset, ito man ay isang bagong tahanan, sasakyan, o iba pang mapagkukunan.

Ang aming mga priyoridad sa paggawa ng grant sa lugar na ito ay nakatuon sa mga pagsisikap na:

 • Palakasin ang kapasidad ng pagpapatakbo at pagpapahiram at pamumuhunan ng mga pangunahing institusyong pinansyal na nakatuon sa komunidad.
 • Bumuo at magpalaganap ng makabago at patas na pagpapautang at kapital sa pamumuhunan—tulad ng bagong underwriting, pamamahala sa peligro, angkop na pagsusumikap, at pagsasaalang-alang sa kredito—na nagreresulta sa mga bagong uri ng mga pautang, istruktura ng pagmamay-ari, at pamumuhunan.
 • Palakihin ang pribado at pampublikong pamumuhunan sa Mga Institusyong Pananalapi sa Pagpapaunlad ng Komunidad ng Minnesota at iba pang mga nagbibigay ng kapital na nakatuon sa komunidad.
 • Pabilisin ang isang patas na diskarte sa pagkuha na idinisenyo upang pataasin ang bahagi ng mga negosyo na kulang sa representasyon ng mga kontrata para sa mga produkto at serbisyo sa publiko at pribadong sektor.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Linangin ang isang Makatarung at Makatarungang Sistema ng Pabahay

Nilalayon naming tiyakin na mas maraming Minnesotans na may kulay at mababang kita ang mga Minnesotans ay abot-kaya ang tirahan at nakaposisyon upang bumuo ng kayamanan sa pamamagitan ng pabahay. Sa paggawa nito, dapat din nating patatagin ang sistema ng pabahay upang matiyak na kakaunti ang pagkawala ng kasalukuyang affordability at pagmamay-ari hangga't maaari.

Ang aming mga priyoridad sa paggawa ng grant sa lugar na ito ay nakatuon sa mga pagsisikap na:

 • Palakihin ang political will at suporta ng publiko para sa mga pamumuhunan ng pampublikong sektor sa abot-kayang pabahay.
 • Palawakin ang mga daloy ng kapital upang suportahan ang mga pipeline ng proyekto at mga pagsisikap sa mapagkukunan upang gawing mas madali at mas mabilis ang paggawa at pagpapanatili ng abot-kayang pabahay (upa at pagmamay-ari) sa ating estado.
 • I-catalyze ang mga makabagong pagsisikap sa pagbuo ng kayamanan na nakatuon sa pabahay, gaya ng mga produktong pinansyal, mga kasanayan sa pagpapaunlad, at mga modelo ng pagmamay-ari.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Palakasin ang Paglahok sa Demokratiko

Nilalayon naming pasiglahin ang mga koalisyon na may maraming isyu na nag-oorganisa bilang suporta sa aming mga layunin sa programa at alisin ang mga pagkakaiba-iba ng lahi at etniko sa aming mga demokratiko at namamahalang institusyon.

Ang aming mga priyoridad sa paggawa ng grant sa lugar na ito ay nakatuon sa mga pagsisikap na:

 • Suportahan ang isang malakas na imprastraktura ng sibiko sa buong estado sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa pagpapaunlad ng kapasidad sa mga pangunahing organisasyon, network, at mga tagapamagitan na nakatuon sa pakikipag-ugnayan ng sibiko, pag-oorganisa, at pakikilahok.
 • Patatagin ang ating mga pangunahing demokratikong institusyon sa pamamagitan ng mga inisyatiba na nakatuon sa equity, tulad ng US Census at legislative re-districting.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Pangunahing Pamantayan sa Pagpili ng Grantmaking

Ang mga prinsipyong ito ay mahalagang pamantayan sa pagpili na ginagamit namin upang gumawa ng mga desisyon sa aming mga gawad.

Naaayon sa McKnight's Strategic Framework at pangako sa Diversity, Equity, and Inclusion, inaangkin namin ang aming programang Vibrant & Equities Communities sa mga sumusunod na prinsipyo:

Systemic Approach: Sa pakikipagtulungan sa mga grantees at mga kasosyo sa komunidad, hinahangad naming lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang lahat ay maaaring umunlad. Nangangailangan ito ng pagtuon sa ating mga pagsisikap sa pagbabago ng mga kasalukuyang sistema at paglikha ng mga makabagong alternatibo, kadalasan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga grassroots na pag-aayos, pagbuo ng kapasidad, mga madiskarteng komunikasyon, at mga pagbabago sa pampublikong patakaran.

Pagkakasama sa Lahi at Kultural: Namumuhunan kami sa mga organisasyon at pagsisikap na bumubuo tungo sa pantay na mga resulta sa pamamagitan ng kanilang trabaho, habang naghahangad din na pasiglahin ang isang portfolio ng maraming lahi ng mga grantee na nagsusulong ng ibinahaging kasaganaan sa Minnesota.

Sa buong estado: Nakikipag-ugnayan kami sa mga kasosyo sa parehong rehiyon ng metro at Greater Minnesota upang makamit ang nakabahaging kasaganaan sa buong estado.

Pakikipagtulungan: Sinusuportahan namin ang pakikipagtulungan, pagbuo ng koalisyon, at pagtulay sa mga pampublikong, pribado, at civic na sektor.

Pinagsamang Trabaho: Naghahanap kami ng mga malikhain at makabagong koneksyon sa iba't ibang mga pag-andar ng McKnight, kabilang ang iba pang mga programa at epekto sa pamumuhunan, upang maisulong ang aming layunin.

Paano mag-apply

Matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, pamantayan sa pagpili, at mga deadline sa aming kung paano mag-aplay ng pahina.

Tagalog