Lumaktaw sa nilalaman

Ang aming Diskarte

Ang programang Vibrant & Equities Communities ng McKnight ay nagtaguyod ng pagbabahagi ng lakas, kaunlaran, at pakikilahok sa pamamagitan ng apat na diskarte: Mapabilis ang Kadaliang Pangkabuhayan, Bumuo ng Yaman sa Komunidad, Linangin ang isang Makatarung at Makatarungang Sistema ng Pabahay, at Palakasin ang Paglahok sa Demokratiko. Sa loob ng mga diskarteng ito, hinahangad naming makamit ang sistematikong mga pagpapabuti sa indibidwal, komunidad, at mga kinalabasan ng lipunan. Tinitingnan namin ang talino ng talino ng mga taong nagtutulungan sa buong Minnesota upang makagawa ng mga solusyon na natutugunan ang mga pangangailangan na tinukoy ng pamayanan, tugunan ang lokal na konteksto, at ilipat ang mga patakaran, kasanayan, at institusyon sa pangmatagalang paraan.

Ang aming mga Istratehiya

Mapabilis ang Kadaliang Pangkabuhayan

Nilalayon naming tiyakin na ang mga indibidwal ay maaaring makamit at mapanatili ang pagtaas ng kita at kayamanan, bumuo ng matibay na kasanayan na lumilikha ng mga landas sa kalidad ng trabaho, at iposisyon ang kanilang mga sarili upang magtagumpay sa loob ng isang mabilis na nagbabago ng ekonomiya.

Priority: Foster Economic Equity at Pagsasama
 • Suportahan ang pag-access sa patas at makatarungang sahod at benepisyo, kalidad ng trabaho, at dignidad at kaligtasan sa lugar ng trabaho.
 • Bawasan ang mga sistematikong hadlang sa pananalapi na pumipigil sa kadaliang pang-ekonomiya, tulad ng mga patakaran, multa, bayad, at iba pang mekanismo sa paghuhugas ng kayamanan.
Priority: Advance Ownership
 • Mamuhunan sa napatunayan at umuusbong na mga modelo upang mapalawak ang pagmamay-ari ng bahay.
 • Pagbutihin ang pag-access sa kapital, pagsasanay, at tulong na panteknikal na sumusuporta sa entrepreneurship at maliit na paglago at pag-unlad ng negosyo.
Priority: Lumikha ng Mga Landas sa Kalidad na Trabaho
 • Taasan ang nakakamit na postecondary at pagkakatiwalaan.
 • Ikonekta ang mga manggagawa sa suportang pamilya, mataas na kalidad, at matatag na karera.
 • Makisali sa mga manggagawa at employer sa pag-aangkop sa mga bagong teknolohiya, modelo ng negosyo, at mga pangangailangan sa hanay ng kasanayan.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Bumuo ng Yaman sa Komunidad

Nilalayon naming bawasan ang mga puwang sa yaman sa Minnesota sa pamamagitan ng tumaas na lokal na kontrol sa kapital at higit na demokratikong mga istruktura ng pagmamay-ari.

Priority: Taasan ang Pag-access sa Capital
 • Isulong ang mga bagong pamamaraang pampinansyal at mga tool para sa pamumuhunan na hinihimok ng pamayanan.
 • Itaguyod ang mga ekonomiya sa bahay sa pamamagitan ng lokal na kontrol sa lupa, mga negosyo, at mapagkukunan upang makinabang ang mga ibinahaging mga social, cultural, at financial assets.
Priority: Suportahan ang Mga Modelong Pinagsasama-sama ng Pag-aari
 • Mamuhunan sa pagbuo ng mga makabago at hindi tradisyunal na mga modelo ng pagmamay-ari, tulad ng mga kooperatiba at mga trust sa lupa.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Linangin ang isang Makatarung at Makatarungang Sistema ng Pabahay

Nilalayon naming palawakin ang pantay na mga oportunidad sa pabahay sa lahat ng mga pamayanan ng Minnesota upang ang lahat ay mabuhay sa isang ligtas, kalidad, at abot-kayang tahanan.

Priority: Palawakin ang Pag-access sa Pabahay at Katatagan
 • Palakihin ang boses ng renter at homeowner, may kakayahan, at kapangyarihan upang maiwasan ang pag-aalis, diskriminasyon, at pagsasamantala.
 • Suportahan ang mga pagsisikap na matiyak na ang mayroon nang mga oportunidad sa pabahay ay patas at kaagad na magagamit sa lahat ng mga pamayanan.
Priority: Itaguyod ang Produksyon at Pagpapanatili ng Abot-kayang Pabahay
 • Taasan ang pampubliko at pribadong pamumuhunan sa pantay, abot-kayang produksyon at pangangalaga ng pabahay.
 • Palakasin ang mga imprastraktura ng mga samahan at negosyo na umaakit, nakakagamit, at naglalagay ng kapital upang mabuo at mapanatili ang abot-kayang pabahay.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Palakasin ang Paglahok sa Demokratiko

Nakikita namin ang isang Minnesota kung saan lahat ng mga residente ay may boses sa pagtukoy ng aming ibinahaging hinaharap. Nilalayon naming dagdagan ang buong imprastraktura ng buong estado at may kakayahang bumuo ng lakas, makisali sa magkakaibang mga tao sa pagsusulong ng aming ibinahaging kaunlaran, at lumikha ng mga platform para sa mas malawak na pakikilahok sa mga paggalaw upang mapagtanto ang buhay na buhay, pantay na mga pamayanan.

Priyoridad: Pagpangalaga ng Nurture
 • Mamuhunan sa pamumuno sa mga Itim na Minnesotans, Katutubong pamayanan, at Minnesotans na may kulay. Sa loob ng priyoridad na ito isinasama namin ang pansin sa mga pinuno sa Greater Minnesota at sa mga kabataan. Isinasama din namin ang paglinang ng mga koneksyon sa intergenerational at kapasidad ng pagbuo na nauugnay sa pagkakaiba-iba, equity, at pagsasama.
 • Palakasin ang higit na pagkakaiba-iba sa pamumuno ng sektor ng publiko na may mga malinaw na pangako sa pagsulong ng isang pantay at inclusive hinaharap para sa lahat ng mga Minnesotans.
Priyoridad: Bumuo ng Lakas
 • Palakasin ang mga multi-isyu sa buong estado ng mga network sa buong lahi, kultura, edad, at heograpiya upang makabuo ng isang nakabahaging pangako sa pagkamit ng equity.
 • Mamuhunan sa mga kakayahan sa pag-aayos ng mga grassroots upang suportahan ang kakayahan ng isang komunidad na isulong ang equity sa maraming mga isyu sa paglipas ng panahon.
 • Itaguyod ang mga kasanayan sa pagpapagaling na tumutugon sa patuloy na pinsala ng rasismo at lumikha ng isang mas malusog na ecosystem para sa pagbuo ng kapangyarihan.
Priority: Baguhin ang Mga Kuwento
 • Dokumento, ibahagi, at itaguyod ang mas malalim na pag-unawa sa magkakaibang kwento ng aming mga pamayanan, lalo na ang mga nawawala sa, o maling pagkatawan o maliit na pagpapahalaga sa, mga karaniwang salaysay.
 • Paunang mga pangitain para sa ibinahaging kaunlaran upang makabuo ng mga tulay sa mga pagkakaiba-iba ng lahi, kultura, o heograpiya.
 • Itaguyod ang pagkukuwento at media na kontekstwalisahin ang mga pangunahing sanhi ng mga hindi pagkakapantay-pantay sa kasalukuyan at kontrahin ang mga mapanganib na stereotype at maling akala.

Sa loob ng aming pangako na palakasin ang pakikilahok sa demokratiko, inilalaan ni McKnight ang isang limitadong bahagi ng taunang pondo ng pagbibigay upang mai-deploy patungo sa limitadong oras, kagyat na mga oportunidad upang maisulong ang demokrasya at taasan ang pakikipag-ugnayan at pakikilahok ng sibiko.

Bumalik sa Aming Mga Estratehiya

Mga Prinsipyo ng Programa

Naaayon sa McKnight's Strategic Framework at pangako sa Diversity, Equity, and Inclusion, inaangkin namin ang aming programang Vibrant & Equities Communities sa mga sumusunod na prinsipyo:

Pagbabago ng Mga Sistema: Kumuha kami ng oryentasyong nagbabago ng mga system na nagsasama ng parehong pagbabago ng mga mayroon nang system at paglikha ng mga kahalili kung kinakailangan, madalas sa pamamagitan ng pagsuporta sa pag-oorganisa ng mga katutubo, pagbuo ng kakayahan, pakikipag-usap sa istratehiko, at reporma sa patakaran ng publiko.

Pagkakasama sa Lahi at Kultural: Namumuhunan kami sa mga samahan at pagsisikap na pinamunuan ng mga Black Minnesotans, mga katutubong komunidad, at mga Minnesotans na may kulay bilang bahagi ng isang multiracial portfolio na sumusulong sa equity ng lahi at kultura sa Minnesota.

Mga Paglalapit sa buong estado: Nakikipag-ugnayan kami sa mga kasosyo sa parehong metro at Kalakhang Minnesota upang makamit ang ibinahaging lakas, kaunlaran, at pakikilahok sa buong estado. Habang hindi kayang pondohan ng McKnight ang mga pagsisikap sa bawat pamayanan o bahagi ng estado, sa loob ng programang V&EC na hangarin naming palalimin ang aming presensya at pangako sa Kalakhang Minnesota.

Pakikipagtulungan sa Cross-Sector: Sinusuportahan namin ang pakikipagtulungan at pagbuo ng koalisyon sa lahat ng mga sektor ng publiko, pribado, at sibiko.

Pinagsamang Trabaho: Naghahanap kami ng mga malikhain at makabagong koneksyon sa iba't ibang mga pag-andar ng McKnight, kabilang ang iba pang mga programa at epekto sa pamumuhunan, upang maisulong ang aming layunin.

Paano mag-apply

Matuto nang higit pa tungkol sa mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat, pamantayan sa pagpili, at mga deadline sa aming kung paano mag-aplay ng pahina.

Tagalog