Nasa ibaba ang ilang mga katanungan at sagot patungkol kay McKnight Vibrant & Equitable Communities (Mga Komunidad) na programa. Para sa karagdagang impormasyon, inaanyayahan ka naming basahin ang Mga Komunidad lapitan at mga alituntunin sa aplikasyon.

Pagbibigay ng Logistics

1. Ilan ang mga pag-iikot sa pagbibigay ng Grant sa bawat taon?

Our team reviews proposals on a rolling basis, applications can be submitted at any time. Given year-end priorities, grants submitted and reviewed in the fourth quarter may take additional time. We recommend submitting your request by September 1 if funding in the current calendar year is critical.

Within two weeks of receiving your application, Communities staff will be in contact with you regarding next steps. We strive to make a decision and distribute funding within three months of receiving an application.

2. Ano ang inaasahang tagal ng isang gawad? Gumagawa ka ba ng mga multiyear grants?

McKnight typically makes grants for one to two years in duration. We work closely with the requesting organization to determine both the grant type (e.g., general operations, project/program) and the grant duration. If you have questions, please contact a kawani ng programa bago isumite ang iyong hiling sa pagbibigay.

3. Ano ang iyong badyet sa pagbibigay?

The Communities program’s 2023 grantmaking budget is $32 million. Because some of those dollars are already committed to multiyear grantees, we expect to deploy roughly $26 million in new grants in 2023.

4. What types of grants are available—general operating, program grants, others?

The Communities program regularly invites both general operating and program/project grants. If you have a question about grant types, we encourage you to connect with a kawani ng programa.

5. Will McKnight consider funding research projects or more direct services programs?

McKnight funds a range of activities, from community organizing to research, analysis, and planning. We also fund nonpartisan policy advocacy and implementation. However, we do not fund direct services.

6. Is it necessary to secure matching funding?

We look at an organization’s entire budget and appreciate it when organizations identify diverse sources of support. We do not require matched funding, except in rare cases.

Bumalik sa tuktok

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

7. What types of organizations are eligible?

For the most part, applicants should be classified by the Internal Revenue Service as tax-exempt, nonprofit organizations to be eligible for a grant. Government entities, including state, county, and municipal, may apply for funding for innovative projects. We generally will not fund activities that are traditionally the sole responsibility of government. Contact Paula who can connect you to a kawani ng programa upang sagutin ang mas tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.

8. If I have a fiscal sponsor, can I apply for a grant?

We do consider requests from fiscally sponsored organizations. If funded, McKnight requires a fiscal sponsorship agreement between the fiscal sponsor and the sponsored project.

Bumalik sa tuktok

Heograpiya

9. Can you share what you mean by working statewide? Does that mean multiple sites? How do you see your grantmaking divided between the Minneapolis–St. Paul metro and Greater Minnesota?

The Communities program is committed to working with grantees and partners across Minnesota. We do not have a set funding quota by region of the state. We welcome and encourage proposals from the Minneapolis–St. Paul metro and Greater Minnesota and look forward to building funding relationships and having impact statewide.

10. Can you clarify terminology about funding in Minnesota? Must the organization be based in Minnesota, or can it be outside the state as long as it has programs applicable to Minnesota?

Karamihan sa pagpopondo ng programa ng Communities ay sumusuporta sa mga samahang nakabase sa Minnesota. Gayunpaman, sinusuri namin ang mga application mula sa mga kasosyo sa labas ng Minnesota na nagtatrabaho upang suportahan ang buhay at pantay na mga komunidad sa aming estado. Inirerekumenda naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

Bumalik sa tuktok

Mga uri ng Kasosyo

12. Are you looking to fund more established organizations and projects, newer efforts, or a combination?

The Communities program funds a combination of requests from new partners and from organizations with historic ties to McKnight. We also look to fund a range of organizations and coalitions, both established and emerging.

13. How does McKnight view proposals that are relevant to more than one program at McKnight, such as the overlap between the Communities program and the Midwest Climate & Energy program?

Nakikipagtulungan kami nang malapít sa mga kasapi ng kawani sa iba pang mga programa sa McKnight, tulad ng Sining at Kultura at Midwest Climate & Energy, at tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa maraming mga programa. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa para sa patnubay sa pinakamahusay na diskarte.

14. Are you exclusively funding Black, Indigenous, people of color (BIPOC)–led organizations?

Though McKnight is committed to increasing its support to BIPOC-led organizations, we continue to fund multicultural, multiracial partners inclusive of all communities who call Minnesota home. Since the launch of the program, approximately 62% of grantees identified as BIPOC-led.

15. How do you define BIPOC organization or BIPOC-led organization?

McKnight currently defines BIPOC-led groups as those for whom at least four of the following are true.

  • 50 porsiyento ng senior staff* ay kinikilala bilang BIPOC
  • 50 porsiyento ng mga miyembro ng board ay kinikilala bilang BIPOC
  • Ang organisasyon ay may (mga) executive director/(mga) pinuno na kinikilala bilang BIPOC
  • Ang misyon ng grupo ay tahasang nakatuon sa mga komunidad ng BIPOC at/o pagkakapantay-pantay ng lahi
  • Ang proyekto at/o inisyatiba ay pinamumunuan ng karamihan ng mga miyembro ng BIPOC-group
  • Ang organisasyon ay nagpapatupad ng mga inisyatiba ng DEI at nagna-navigate sa paglipat ng organisasyon para sa higit na equity sa programming/operasyon

*Tinutukoy namin ang matataas na kawani bilang kawani na may awtoridad sa paggawa ng desisyon o responsibilidad sa pamamahala sa organisasyon.

16. Will you consider proposals that address economic equity and climate solutions in tandem?

Oo, tinatanggap namin ang mga panukala na tumatawid sa maraming mga lugar ng programa ng McKnight. Mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa para talakayin ang iyong trabaho at para sa gabay sa pagsusumite ng aplikasyon.

Bumalik sa tuktok

Pag-apply para sa isang Grant

17. What is the best link for the grant applications?

You can apply by going to our Paano mag-apply page. We invite you to preview the application form (PDF, salita).

18. Do I need to talk to a program staff member before I apply?

We recommend that you discuss your application with a kawani ng programa. Paula can help connect you to a team member. This is not a requirement of funding. It may, however, help you save time on an application.

19. If I am a current grantee: When should I apply for new funding?

Kung nag-a-apply ka para sa pagpopondo para sa parehong layunin tulad ng iyong kasalukuyang pagbibigay, hinihikayat ka naming mag-apply kapag ang iyong mayroon nang pagbibigay ay para sa pag-renew.

That said, we want organizations to apply when it makes sense for you. If you want to apply at a different time of the year than you have in the past, please reach out to your program contact.

20. How many times can my organization apply in one year? If we are awarded a grant, can we submit another application for a different period?

To minimize work for your organization and help McKnight manage the numerous requests we receive, an organization should request funds only once per year.

Paminsan-minsan, ang mga pangyayari, tulad ng mga bagong pagkakataon o mapaghamong kasalukuyang mga kaganapan, ay maaaring magpakita ng dahilan upang mag-apply muli. Kontakin a kawani ng programa kung naniniwala kang maaaring may sapat na pagbibigay-katwiran para sa isang karagdagang kahilingan.

21. Is there a maximum grant request?

There is no maximum request amount. We recommend that you discuss the level of support you are considering with a kawani ng programa before submitting a grant proposal to save time with an application. This will also help us understand your needs, dreams, and other considerations. After an application is submitted, we may work with you to adjust the amount requested.

22. Can grantees have multiple grants with you at one time?

Ang mga nagbibigay ay maaaring magkaroon ng maraming mga pamigay nang sabay-sabay, kahit na mas gusto naming bawasan ang pasanin sa administrasyon sa parehong mga miyembro ng kawani ng McKnight at bigyan ng isang solong bigay na maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo o magpopondo ng maraming mga proyekto nang sabay-sabay.

23. What is the approximate timeline from submitting to acceptance of a proposal?

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Mga Komunidad tungkol sa mga susunod na hakbang. Magtatalaga tayo ng a opisyal ng programa to each submitted application. That officer will reach out to discuss your application.

We strive to make a decision and distribute funding within three months of receiving an application.

24. If my application does not get selected, will you carry it forward for future consideration?

Applications are not automatically carried forward for future consideration.

25. If we are not selected to receive a grant, will there be an opportunity to receive feedback? What is the follow-up process?

If we do not accept your application, you are welcome to speak with a kasapi ng koponan.

Bumalik sa tuktok

Pakikipag-ugnay sa Koponan ng Mga Komunidad

26. If we are new to the McKnight Foundation, who is the best staff person to talk with?

Mangyaring makipag-ugnay Paula at ididirekta ka niya sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

27. How can I stay updated?

Ang Vibrant & Equitable Communities page on McKnight’s website is the best place to find the latest information. You can also sign up to receive updates about our work.

Bumalik sa tuktok