Nasa ibaba ang ilang mga katanungan at sagot patungkol kay McKnight Vibrant & Equitable Communities (Mga Komunidad) na programa. Para sa karagdagang impormasyon, inaanyayahan ka naming basahin ang Mga Komunidad mga diskarte sa programa at mga alituntunin sa aplikasyon, and tingnan ito impormasyon na webinar, na aming na-host noong Disyembre 2021, kasunod ng unang taon ng programa. 

Pagbibigay ng Logistics

1. Ilan ang mga pag-iikot sa pagbibigay ng Grant sa bawat taon?

Sinusuri ng aming koponan ang mga katanungan at iniimbitahan ang mga panukala bawat buwan. Ang mga katanungan ay dahil sa Enero 15, Abril 15, Hulyo 15, at Oktubre 15. Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mga katanungan para sa Oktubre sa pagpopondo. Ang mga katanungan na susulong sa buong yugto ng panukala sa pag-ikot na ito ay isasaalang-alang sa aming pagpupulong noong Pebrero 2022.

2. Ano ang inaasahang tagal ng isang gawad? Gumagawa ka ba ng mga multiyear grants?

Karaniwang gumagawa ng mga gawad si McKnight sa loob ng isa o dalawang taon. Nagtatrabaho kami nang malapit sa humihiling na samahan upang matukoy ang parehong uri ng pagbibigay (pangkalahatang pagpapatakbo, proyekto, programa, atbp.) At ang tagal ng pagbibigay. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa bago isumite ang iyong hiling sa pagbibigay.

3. Ano ang iyong badyet sa pagbibigay?

Ang badyet sa paggawang 2022 ng programa ng Communities ay $32 milyon. Dahil ang ilan sa mga dolyar na iyon ay nakatuon na sa mga multiyear grantees, inaasahan naming mag-deploy ng halos $17.5 milyon sa mga bagong gawad sa 2022.

4. Ilalaan ba ni McKnight ang badyet ng $15 milyong mga gawad na pantay sa apat na mga cycle ng pagbibigay?

Hindi kami naglalaan ng isang nakapirming bahagi ng mga pondo ng bigyan bawat quarter. Sa halip, gumagana ang aming koponan upang matiyak na gumawa kami ng isang makabuluhang halaga ng mga dolyar na nagbibigay na magagamit sa bawat isang-kapat. Na patungkol sa laki ng bigyan, walang kalamangan sa pag-apply nang mas maaga sa taon kumpara sa paglaon.

5. Anong mga uri ng gawad ang magagamit — pangkalahatang pagpapatakbo, mga gawad sa programa, iba pa?

Ang programang Komunidad ay regular na nag-iimbita ng parehong pangkalahatang pagpapatakbo at mga gawad sa programa / proyekto. Sa mga bihirang pagkakataon, isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan sa kabisera. Kung mayroon kang isang kahilingan sa kabisera, hinihikayat ka naming kumonekta sa a kawani ng programa hindi bababa sa anim na buwan bago ka mangailangan ng pondo.

6. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang mga gawad sa pagpaplano ng programa?

Oo, isasaalang-alang namin ang mga gawad para sa pagpaplano ng programa at para sa pagpapatupad.

7. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang pagpopondo ng mga proyekto sa pagsasaliksik, o higit pang mga direktang programa ng serbisyo?

Pinopondohan ng McKnight ang isang hanay ng mga aktibidad, mula sa pagsasaayos ng pamayanan hanggang sa pagsasaliksik, pagsusuri, at pagpaplano. Pinopondohan din namin ang pagtataguyod at pagpapatupad ng hindi partidong patakaran. Gayunpaman, karaniwang hindi namin pinopondohan ang direkta o mga serbisyo ng tao.

8. Kinakailangan ba upang ma-secure ang pagtutugma ng pagpopondo?

Tinitingnan namin ang buong badyet ng isang organisasyon at pinahahalagahan kapag kinikilala ng mga samahan ang magkakaibang mapagkukunan ng suporta. Gayunpaman, hindi namin kinakailangan ang katugmang pondo.

Bumalik sa tuktok

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

9. Anong mga uri ng samahan ang karapat-dapat?

Sa napakakaunting mga pagbubukod, ang mga aplikante ay dapat na naiuri sa pamamagitan ng Panloob na Kita ng Serbisyo bilang walang bayad sa buwis, mga organisasyong hindi pangkalakal upang maging karapat-dapat para sa isang gawad. Ang mga entity ng gobyerno, kabilang ang estado, lalawigan, at munisipalidad, ay maaaring mag-apply para sa pagpopondo para sa mga makabagong proyekto. Sa pangkalahatan ay hindi namin pondohan ang mga aktibidad na ayon sa kaugalian ay nag-iisang responsibilidad ng gobyerno. Makipag-ugnay Renee Richie, programa at mga associate associate, na maaaring kumonekta sa iyo sa a kawani ng programa upang sagutin ang mas tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.

10. Paano nilalayon ng McKnight na pondohan ang mga kooperatiba para sa mga pamigay na yaman sa pamayanan, dahil ang karamihan sa mga kooperatiba ay mga entity na kumikita?

Interesado kami sa paggalugad ng mga bagong modelo ng pagmamay-ari ng pinagsaluhan o kooperatiba. Kadalasan, susuportahan ng aming pagpopondo ang mga pagsisikap sa kooperasyong hindi para sa kita. Gayunpaman, maaari naming isaalang-alang ang pagbibigay ng ilang suporta para sa mga entity na kumikita na malinaw na nagbibigay ng kontribusyon sa yaman sa loob ng mga pamayanan na may mababang kayamanan at / o mga pamayanan ng BIPOC. Anumang suporta para sa isang entity na para sa kita ay kailangang ihanay sa mga naaangkop na ligal na kinakailangan.

11. Kung mayroon akong sponsor ng fiscal, maaari ba akong mag-apply para sa isang gawad?

Isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan mula sa mga organisasyong na-sponsor ng piskal. Ang mga samahan, proyekto, o programa na may mga sponsor ng piskalya ay dapat makipag-ugnay sa a kawani ng programa bago pagsumite ng isang pagtatanong sa pagpopondo.

Bumalik sa tuktok

Heograpiya

12. Maaari mo bang ibahagi ang ibig mong sabihin sa pagtatrabaho sa buong estado? Nangangahulugan ba iyon ng maraming mga site? Paano mo nakikita ang iyong pagbibigay ng pagkakaloob na hinati sa pagitan ng Minneapolis – St. Paul metro at Kalakhang Minnesota?

Ang programa ng Communities ay nakatuon sa pagtatrabaho sa mga grantees at kasosyo sa buong mga lungsod at bayan ng Minnesota. Wala kaming itinakdang pagkasira ng pagpopondo ayon sa rehiyon ng estado. Tinatanggap namin at hinihikayat ang mga panukala mula sa Kalakhang Minnesota at inaasahan ang pagbuo ng mga relasyon sa pagpopondo sa buong estado

13. Malilinaw mo ba ang terminolohiya tungkol sa pagpopondo sa Minnesota? Dapat bang nakabase ang samahan sa Minnesota, o maaari ba itong nasa labas ng estado hangga't mayroon itong mga program na naaangkop sa Minnesota?

Karamihan sa pagpopondo ng programa ng Communities ay sumusuporta sa mga samahang nakabase sa Minnesota. Gayunpaman, sinusuri namin ang mga application mula sa mga kasosyo sa labas ng Minnesota na nagtatrabaho upang suportahan ang buhay at pantay na mga komunidad sa aming estado. Inirerekumenda naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

Bumalik sa tuktok

Mga uri ng Kasosyo

14. Naghahanap ka ba upang pondohan ang mas maraming matatag na mga samahan at proyekto, mas bagong pagsisikap, o isang kombinasyon?

Ang programa ng Communities ay pinopondohan ng isang kumbinasyon ng mga kahilingan mula sa mga bagong kasosyo at mula sa mga samahang may makasaysayang ugnayan sa McKnight.

15. Papondohan mo ba ang mga samahang samahan? Ano ang iyong mga saloobin tungkol sa pagpopondo sa gawaing pamayanan sa isang antas ng tagapamagitan kumpara sa malapit sa lupa?

Ang McKnight ay madalas na gumagana sa isang hanay ng mga tagapamagitan na may higit na kalapitan sa pamumuno ng mga katutubo. Alinsunod dito, malugod naming tinatanggap ang mga panukala mula sa mga samahang intermediary. Ang mga tagapamagitan ay madalas na nakakakuha ng karagdagang mga mapagkukunan sa paggawa ng mga gawad, nagbibigay ng mga gawad at iba pang kapital, nagbibigay ng tulong na panteknikal sa loob ng isang larangan ng trabaho, at lumahok at hinuhubog ang mga system na nagpapahusay sa epekto sa lupa.

Bilang karagdagan sa mga tagapamagitan sa pagpopondo, isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan sa pagpopondo na direktang nagmula sa mga bagong kasosyo na malapit sa lupa at na ang gawain ay nagsusulong ng aming mga layunin sa programa. Hinihimok namin ang mga nonprofit na mag-apply kahit na ang isang tagapamagitan sa iyong rehiyon o komunidad ay nakatanggap na ng pagpopondo, at inirerekumenda naming makipag-ugnay sa isang kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

16. Paano nakikita ng McKnight ang mga panukala na nauugnay sa higit sa isang programa sa McKnight, tulad ng pagsasapawan sa pagitan ng programa ng Komunidad at programa ng Midwest Climate & Energy?

Nakikipagtulungan kami nang malapít sa mga kasapi ng kawani sa iba pang mga programa sa McKnight, tulad ng Sining at Midwest Climate & Energy, at tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa maraming mga programa. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa para sa patnubay sa pinakamahusay na diskarte.

Bumalik sa tuktok

Equity

17. Eksklusibo bang pinopondohan mo ang mga organisasyong may kulay Itim, Lumad, may kulay (BIPOC) sa bagong program na ito? Ang isang porsyento ba ng mga parangal ay itatalaga para sa mga organisasyong Itinatag at Itinuon na Itim?

Bagaman nakatuon si McKnight na dagdagan ang suporta nito sa mga samahan na pinamunuan ng BIPOC, patuloy kaming nagpopondo ng mga multikultural, multiracial na kasosyo kasama ang lahat ng mga pamayanan na tumawag sa Minnesota na tahanan. Sa unang taon nito, higit sa kalahati ng mga grante ng aming programa ang nagpakilala sa sarili bilang pinamunuan ng BIPOC.

18. Paano mo tinutukoy ang samahan ng BIPOC o pinamunuan ng BIPOC?

Tinukoy ng McKnight ang isang samahang "pinamunuan ng BIPOC" bilang isa na mayroong hindi bababa sa apat sa mga sumusunod na anim na katangian:

 1. 50% ng mga senior staff ay nakilala ang BIPOC
 2. 50% ng mga miyembro ng lupon ay kinilala sa BIPOC
 3. Ang samahan ay may pamumuno ng BIPOC (antas ng ehekutibo o nakatatanda)
 4. Tahasang nakatuon ang misyon ng pangkat sa mga pamayanan ng BIPOC
 5. Ang proyekto o pagkukusa ay pinamumunuan ng isang nakararami ng mga kasapi ng pangkat ng BIPOC
 6. Ang organisasyon ay nagpapatupad ng mga pagkukusa ng DEI at / o pag-navigate sa paglipat ng organisasyon para sa higit na pagkakapantay-pantay sa programa o pagpapatakbo

19. Isasaalang-alang mo ba ang mga panukala na tumutugon sa katarungan ng komunidad at mga solusyon sa klima nang magkakasabay?

Oo, tinatanggap namin ang mga panukala na tumatawid sa maraming mga lugar ng programa ng McKnight. Mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho at para sa patnubay sa pagsusumite ng isang pagtatanong.

Bumalik sa tuktok

Edad at Mga Rehiyon na Nakatuon sa Rehiyon at Mga Komunidad

20. Ano ang mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga Komunidad at ang dating programa ng Rehiyon at mga Komunidad?

Nakakakita kami ng tatlong makabuluhang pagkakaiba na nauugnay sa aming pagtuon at mga alituntunin:

 • Ang bagong programa ay sadyang nakatuon sa buong estado.
 • Nagsasama kami ng pagpapatibay ng pakikilahok sa demokratiko bilang isang pangunahing diskarte.
 • Pinapalalim namin ang aming pangako sa mga namumuno sa mga pamayanan na pinaka apektado ng pagkakaiba-iba sa lahi, kultura, at ekonomiya.

21. Gaano ka bukas ang Foundation sa mga panukala na nakikita ang edukasyon bilang isang pingga para sa pagsulong ng paglipat ng ekonomiya, pakikilahok sa demokratiko, o kayamanan sa pamayanan? Ang mga paggawad ba para sa mga system na pagbabago sa edukasyon na K – 12 ay angkop?

Ipinagmamalaki namin ang aming dating kasosyo sa nagtatag ng Edad at ang pag-unlad na kanilang nagawa. Bilang isang samahan sa pagpopondo, kinakailangan kaming gumawa ng mga mahihirap na desisyon, isa na rito ay upang wakasan ang aming pagtuon sa maagang pagkabata at edukasyon sa K – 12. Kung sa tingin mo ang iyong trabaho ay umaayon sa iba pang mga elemento ng aming bagong mga alituntunin sa programa, inaanyayahan ka naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa.

22. Ang aming samahan ay hindi nahuhulog nang husto sa loob ng apat na mga diskarte sa pagpopondo (kadaliang pang-ekonomiya, yaman sa pamayanan, pabahay, at demokratikong pakikilahok), ngunit maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kanilang lahat dahil sa aming pokus ng edukasyon. Nagpopondo ka lang ba ng mga samahan na partikular na tumutugon sa isa o higit pa sa apat na lugar na ito, o may kakayahang umangkop?

Dahil sa dami ng mga hiling sa pagpopondo, inuuna namin ang mga organisasyong nagtatrabaho sa loob ng aming apat na mga diskarte. Kung sa palagay mo ang iyong trabaho ay umaayon sa mga ito, hinihikayat ka naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong mga ideya.

Bumalik sa tuktok

Pag-apply para sa isang Grant

23. Ano ang pinakamahusay na link para sa mga aplikasyon ng bigyan?

Inaanyayahan ka namin sa i-preview ang mga application sa website ng McKnight.

24. Kailangan ko bang kausapin ang isang kawani ng programa bago ako mag-apply?

Oo, inirerekumenda naming talakayin mo ang iyong pagtatanong sa a kawani ng programaRenee Richie maaaring makatulong na ikonekta ka sa isang miyembro ng koponan.

25. Paano kung ako ay kasalukuyang nagbibigay ng pera? Kailan ako dapat mag-apply para sa bagong pondo?

Kung nag-a-apply ka para sa pagpopondo para sa parehong layunin tulad ng iyong kasalukuyang pagbibigay, hinihikayat ka naming mag-apply kapag ang iyong mayroon nang pagbibigay ay para sa pag-renew.

26. Gaano karaming beses maaaring mag-apply ang aking samahan sa isang taon? Kung bibigyan tayo ng isang gawad, maaari ba kaming magsumite ng isa pang aplikasyon para sa ibang panahon?

Upang i-minimize ang trabaho para sa iyong samahan at tulungan si McKnight na pamahalaan ang maraming mga kahilingan na natatanggap namin, dapat humiling ang isang organisasyon ng mga pondo isang beses lamang bawat taon. Paminsan-minsan, ang mga pangyayari, tulad ng mga bagong pagkakataon o hamon sa kasalukuyang mga kaganapan, ay maaaring magpakita ng isang dahilan upang mag-apply muli. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa kung naniniwala kang maaaring may sapat na pagbibigay-katwiran para sa isang karagdagang kahilingan.

27. Mayroon bang maximum na kahilingan sa pagbibigay?

Walang maximum na halaga ng kahilingan. Inirerekumenda namin na talakayin mo ang antas ng suporta na kinakailangan mo sa a kawani ng programa bago magsumite ng isang pagtatanong.

28. Maaari bang magkaroon ng maraming mga gawad sa iyo nang sabay-sabay?

Ang mga nagbibigay ay maaaring magkaroon ng maraming mga pamigay nang sabay-sabay, kahit na mas gusto naming bawasan ang pasanin sa administrasyon sa parehong mga miyembro ng kawani ng McKnight at bigyan ng isang solong bigay na maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo o magpopondo ng maraming mga proyekto nang sabay-sabay.

29. Ano ang tinatayang timeline mula sa pagsumite ng isang paunang pagtatanong hanggang sa pagtanggap ng isang panukala? 

 • Sinuri ng koponan ang mga panukala sa ilang sandali lamang matapos ang paunang mga deadline ng pagtatanong: Enero 15, Abril 15, Hulyo 15, at Oktubre 15.
 • Ang mga pagtatanong na umabante sa buong yugto ng panukala ay aabisuhan at hinihiling na magsumite ng mga materyales na may deadline na karaniwang tatlo hanggang apat na linggo pagkatapos ng paunang deadline ng pagtatanong.
 • Ang board ng McKnight ay nagsuri ng mga rekomendasyong pagbibigay sa susunod na naka-iskedyul na pagpupulong ng lupon.

30. Ano ang nangyayari sa pagitan ng aplikasyon at ng huling pagsasaalang-alang ng lupon? Magkakaroon ba ng mga pagbisita sa site sa oras na iyon?

Magtatalaga kami ng a opisyal ng programa sa bawat inanyayahang kahilingan sa pagbibigay. Maabot ang opisyal na iyon upang talakayin ang iyong panukala.

31. Kung ang aking paunang pagtatanong ay hindi napili, dadalhin mo ba ito sa susunod na pag-ikot?

Ang mga katanungan ay hindi awtomatikong isinasagawa sa hinaharap na mga round. Kung nakatanggap kami ng isang pagtatanong na nakahanay nang maayos sa aming mga alituntunin sa pagpopondo ngunit lampas sa aming kakayahan na pondohan sa panahon ng pag-ikot na iyon, isasaalang-alang namin ang pagsusulong ng panukala sa susunod na isang-kapat at direktang makipag-usap sa aplikante. Hindi namin isusulong ang mga katanungan na hindi umaayon sa aming mga alituntunin o umaangkop nang maayos para sa iba pang mga kadahilanan.

Kung hindi napili upang makatanggap ng isang gawad, magkakaroon ba ng pagkakataong makatanggap ng 1: 1 puna? Ano ang proseso ng pag-follow up?

Ganap na Kung hindi ka namin inaanyayahan upang magsumite ng isang buong panukala, malugod kang mag-iskedyul ng isang oras upang makipag-usap sa a kasapi ng koponan.

Bumalik sa tuktok

Pakikipag-ugnay sa Koponan ng Mga Komunidad

33. Ang mga indibidwal na kawani ba ay nakatalaga sa bawat isa sa apat na diskarte—kadaliang mapakilos ng ekonomiya, yaman sa pamayanan, pabahay, at demokratikong pakikilahok?

Sa puntong ito, walang itinalagang miyembro ng kawani para sa bawat lugar. Ang koponan ng Mga Komunidad bilang isang buong pagsusuri ng mga gawad sa lahat ng mga diskarte.

34. Kung bago tayo sa McKnight Foundation, sino ang pinakamahusay na tauhang tauhan na makakausap?

Mangyaring makipag-ugnay Renee Richie at ididirekta ka niya sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

35. Paano ako mananatiling nai-update?

Ang Vibrant & Equitable Communities ang pahina sa website ng McKnight ay ang pinakamahusay na lugar upang makahanap ng pinakabagong impormasyon.

Bumalik sa tuktok