Nasa ibaba ang ilang mga katanungan at sagot patungkol kay McKnight Vibrant & Equitable Communities (Mga Komunidad) na programa. Para sa karagdagang impormasyon, inaanyayahan ka naming basahin ang Mga Komunidad mga diskarte sa programa at mga alituntunin sa aplikasyon, at view impormasyong webinar na ito, na aming na-host noong Disyembre 2021, kasunod ng unang taon ng programa.

Pagbibigay ng Logistics

1. Ilan ang mga pag-iikot sa pagbibigay ng Grant sa bawat taon?

Sinusuri ng aming team ang mga panukala sa isang rolling basis, na ang Setyembre 1 bilang ang deadline na isasaalang-alang sa kasalukuyang taon (ang mga aplikasyon na natanggap pagkatapos ng Setyembre 1 ay isasaalang-alang sa susunod na taon ng kalendaryo).

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Mga Komunidad tungkol sa mga hakbang sa balita. Gagawa kami ng desisyon sa pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon.

2. Ano ang inaasahang tagal ng isang gawad? Gumagawa ka ba ng mga multiyear grants?

Karaniwang gumagawa ng mga gawad si McKnight sa loob ng isa o dalawang taon. Nagtatrabaho kami nang malapit sa humihiling na samahan upang matukoy ang parehong uri ng pagbibigay (pangkalahatang pagpapatakbo, proyekto, programa, atbp.) At ang tagal ng pagbibigay. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa bago isumite ang iyong hiling sa pagbibigay.

3. Ano ang iyong badyet sa pagbibigay?

Ang badyet sa paggawang 2022 ng programa ng Communities ay $32 milyon. Dahil ang ilan sa mga dolyar na iyon ay nakatuon na sa mga multiyear grantees, inaasahan naming mag-deploy ng halos $17.5 milyon sa mga bagong gawad sa 2022.

4. Ilalaan ba ng programa ng Mga Komunidad ang taunang badyet ng mga gawad nito nang pantay-pantay sa buong taon?

Hindi kami naglalaan ng isang nakapirming bahagi ng mga pondo ng grant bawat buwan o piskal na quarter. Sa halip, nagsusumikap ang aming koponan upang matiyak na gumagawa kami ng makabuluhang halaga ng mga grant dollars na magagamit sa buong taon. Sa paggalang sa laki ng grant, walang bentahe sa pag-apply nang mas maaga sa taon kumpara sa ibang pagkakataon.

5. Anong mga uri ng gawad ang magagamit — pangkalahatang pagpapatakbo, mga gawad sa programa, iba pa?

Ang programang Komunidad ay regular na nag-iimbita ng parehong pangkalahatang pagpapatakbo at mga gawad sa programa / proyekto. Sa mga bihirang pagkakataon, isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan sa kabisera. Kung mayroon kang isang kahilingan sa kabisera, hinihikayat ka naming kumonekta sa a kawani ng programa hindi bababa sa anim na buwan bago ka mangailangan ng pondo.

6. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang mga gawad sa pagpaplano ng programa?

Oo, isasaalang-alang namin ang mga gawad para sa pagpaplano ng programa at para sa pagpapatupad.

7. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang pagpopondo ng mga proyekto sa pagsasaliksik, o higit pang mga direktang programa ng serbisyo?

Pinopondohan ng McKnight ang isang hanay ng mga aktibidad, mula sa pagsasaayos ng pamayanan hanggang sa pagsasaliksik, pagsusuri, at pagpaplano. Pinopondohan din namin ang pagtataguyod at pagpapatupad ng hindi partidong patakaran. Gayunpaman, karaniwang hindi namin pinopondohan ang direkta o mga serbisyo ng tao.

8. Kinakailangan ba upang ma-secure ang pagtutugma ng pagpopondo?

Tinitingnan namin ang buong badyet ng isang organisasyon at pinahahalagahan kapag kinikilala ng mga samahan ang magkakaibang mapagkukunan ng suporta. Gayunpaman, hindi namin kinakailangan ang katugmang pondo.

Bumalik sa tuktok

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

9. Anong mga uri ng samahan ang karapat-dapat?

Sa napakakaunting mga pagbubukod, ang mga aplikante ay dapat na naiuri sa pamamagitan ng Panloob na Kita ng Serbisyo bilang walang bayad sa buwis, mga organisasyong hindi pangkalakal upang maging karapat-dapat para sa isang gawad. Ang mga entity ng gobyerno, kabilang ang estado, lalawigan, at munisipalidad, ay maaaring mag-apply para sa pagpopondo para sa mga makabagong proyekto. Sa pangkalahatan ay hindi namin pondohan ang mga aktibidad na ayon sa kaugalian ay nag-iisang responsibilidad ng gobyerno. Makipag-ugnay Renee Richie, programa at mga associate associate, na maaaring kumonekta sa iyo sa a kawani ng programa upang sagutin ang mas tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.

10. Kung mayroon akong fiscal sponsor, maaari ba akong mag-aplay para sa isang grant?

Isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan mula sa mga organisasyong na-sponsor ng piskal. Ang mga samahan, proyekto, o programa na may mga sponsor ng piskalya ay dapat makipag-ugnay sa a kawani ng programa bago pagsusumite ng aplikasyon para sa pagpopondo.

Bumalik sa tuktok

Heograpiya

12. Maaari mo bang ibahagi ang ibig mong sabihin sa pagtatrabaho sa buong estado? Nangangahulugan ba iyon ng maraming mga site? Paano mo nakikita ang iyong pagbibigay ng pagkakaloob na hinati sa pagitan ng Minneapolis – St. Paul metro at Kalakhang Minnesota?

Ang programa ng Mga Komunidad ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa mga grantee at mga kasosyo sa mga lungsod at bayan ng Minnesota. Wala kaming nakatakdang breakdown ng pondo ayon sa rehiyon ng estado. Tinatanggap at hinihikayat namin ang mga panukala mula sa Greater Minnesota at umaasa kaming bumuo ng mga relasyon sa pagpopondo sa buong estado.

13. Malilinaw mo ba ang terminolohiya tungkol sa pagpopondo sa Minnesota? Dapat bang nakabase ang samahan sa Minnesota, o maaari ba itong nasa labas ng estado hangga't mayroon itong mga program na naaangkop sa Minnesota?

Karamihan sa pagpopondo ng programa ng Communities ay sumusuporta sa mga samahang nakabase sa Minnesota. Gayunpaman, sinusuri namin ang mga application mula sa mga kasosyo sa labas ng Minnesota na nagtatrabaho upang suportahan ang buhay at pantay na mga komunidad sa aming estado. Inirerekumenda naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

Bumalik sa tuktok

Mga uri ng Kasosyo

14. Naghahanap ka ba upang pondohan ang mas maraming matatag na mga samahan at proyekto, mas bagong pagsisikap, o isang kombinasyon?

Ang programa ng Communities ay pinopondohan ng isang kumbinasyon ng mga kahilingan mula sa mga bagong kasosyo at mula sa mga samahang may makasaysayang ugnayan sa McKnight.

15. Papondohan mo ba ang mga samahang samahan? Ano ang iyong mga saloobin tungkol sa pagpopondo sa gawaing pamayanan sa isang antas ng tagapamagitan kumpara sa malapit sa lupa?

Ang McKnight ay madalas na gumagana sa isang hanay ng mga tagapamagitan na may higit na kalapitan sa pamumuno ng mga katutubo. Alinsunod dito, malugod naming tinatanggap ang mga panukala mula sa mga samahang intermediary. Ang mga tagapamagitan ay madalas na nakakakuha ng karagdagang mga mapagkukunan sa paggawa ng mga gawad, nagbibigay ng mga gawad at iba pang kapital, nagbibigay ng tulong na panteknikal sa loob ng isang larangan ng trabaho, at lumahok at hinuhubog ang mga system na nagpapahusay sa epekto sa lupa.

Bilang karagdagan sa mga tagapamagitan sa pagpopondo, isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan sa pagpopondo na direktang nagmula sa mga bagong kasosyo na malapit sa lupa at na ang gawain ay nagsusulong ng aming mga layunin sa programa. Hinihimok namin ang mga nonprofit na mag-apply kahit na ang isang tagapamagitan sa iyong rehiyon o komunidad ay nakatanggap na ng pagpopondo, at inirerekumenda naming makipag-ugnay sa isang kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

16. Paano nakikita ng McKnight ang mga panukala na nauugnay sa higit sa isang programa sa McKnight, tulad ng pagsasapawan sa pagitan ng programa ng Komunidad at programa ng Midwest Climate & Energy?

Nakikipagtulungan kami nang malapít sa mga kasapi ng kawani sa iba pang mga programa sa McKnight, tulad ng Sining at Kultura at Midwest Climate & Energy, at tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa maraming mga programa. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa para sa patnubay sa pinakamahusay na diskarte.

Bumalik sa tuktok

Equity

17. Eksklusibo bang pinopondohan mo ang mga organisasyong may kulay Itim, Lumad, may kulay (BIPOC) sa bagong program na ito? Ang isang porsyento ba ng mga parangal ay itatalaga para sa mga organisasyong Itinatag at Itinuon na Itim?

Bagaman nakatuon si McKnight na dagdagan ang suporta nito sa mga samahan na pinamunuan ng BIPOC, patuloy kaming nagpopondo ng mga multikultural, multiracial na kasosyo kasama ang lahat ng mga pamayanan na tumawag sa Minnesota na tahanan. Sa unang taon nito, higit sa kalahati ng mga grante ng aming programa ang nagpakilala sa sarili bilang pinamunuan ng BIPOC.

18. Paano mo tinutukoy ang samahan ng BIPOC o pinamunuan ng BIPOC?

Kasalukuyang tinukoy ng McKnight ang mga grupong pinamumunuan ng BIPOC bilang mga kung saan hindi bababa sa apat sa mga sumusunod ang totoo. Pakisuri ang alinman sa mga sumusunod na pamantayan na naaangkop sa iyong organisasyon:

  • 50 porsiyento ng senior staff* ay kinikilala bilang BIPOC
  • 50 porsiyento ng mga miyembro ng board ay kinikilala bilang BIPOC
  • Ang organisasyon ay may (mga) executive director/(mga) pinuno na kinikilala bilang BIPOC
  • Ang misyon ng grupo ay tahasang nakatuon sa mga komunidad ng BIPOC at/o pagkakapantay-pantay ng lahi
  • Ang proyekto at/o inisyatiba ay pinamumunuan ng karamihan ng mga miyembro ng BIPOC-group
  • Ang organisasyon ay nagpapatupad ng mga inisyatiba ng DEI at nagna-navigate sa paglipat ng organisasyon para sa higit na equity sa programming/operasyon

*Tinutukoy namin ang matataas na kawani bilang kawani na may awtoridad sa paggawa ng desisyon o responsibilidad sa pamamahala sa organisasyon.

19. Isasaalang-alang mo ba ang mga panukala na tumutugon sa katarungan ng komunidad at mga solusyon sa klima nang magkakasabay?

Oo, tinatanggap namin ang mga panukala na tumatawid sa maraming mga lugar ng programa ng McKnight. Mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa para talakayin ang iyong trabaho at para sa gabay sa pagsusumite ng aplikasyon.

Bumalik sa tuktok

Pag-apply para sa isang Grant

20. Ano ang pinakamagandang link para sa mga aplikasyon ng grant?

Inaanyayahan ka naming i-preview ang application form (PDF, salita).

21. Kailangan ko bang makipag-usap sa isang kawani ng programa bago ako mag-apply?

Oo, inirerekomenda namin na talakayin mo ang iyong aplikasyon sa isang kawani ng programa. Renee Richie maaaring makatulong na ikonekta ka sa isang miyembro ng koponan.

22. Paano kung ako ay kasalukuyang grantee? Kailan ako dapat mag-aplay para sa bagong pondo?

Kung nag-a-apply ka para sa pagpopondo para sa parehong layunin tulad ng iyong kasalukuyang pagbibigay, hinihikayat ka naming mag-apply kapag ang iyong mayroon nang pagbibigay ay para sa pag-renew.

Sabi nga, gusto naming mag-apply ang mga organisasyon kapag may katuturan ito para sa iyo. Kung gusto mong mag-aplay sa ibang oras ng taon kaysa sa dati mong panahon, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong contact sa programa.

23. Ilang beses maaaring mag-apply ang aking organisasyon sa isang taon? Kung kami ay nabigyan ng grant, maaari ba kaming magsumite ng isa pang aplikasyon para sa ibang panahon?

Upang mabawasan ang trabaho para sa iyong organisasyon at matulungan ang McKnight na pamahalaan ang maraming kahilingang natatanggap namin, ang isang organisasyon ay dapat humiling ng mga pondo nang isang beses lamang bawat taon.

Paminsan-minsan, ang mga pangyayari, tulad ng mga bagong pagkakataon o mapaghamong kasalukuyang mga kaganapan, ay maaaring magpakita ng dahilan upang mag-apply muli. Kontakin a kawani ng programa kung naniniwala kang maaaring may sapat na pagbibigay-katwiran para sa isang karagdagang kahilingan.

24. Mayroon bang maximum grant request?

Walang maximum na halaga ng kahilingan. Inirerekumenda namin na talakayin mo ang antas ng suporta na kinakailangan mo sa a kawani ng programa bago magsumite ng panukalang grant.

25. Maaari bang magkaroon ng maraming grant ang mga grante sa isang pagkakataon?

Ang mga nagbibigay ay maaaring magkaroon ng maraming mga pamigay nang sabay-sabay, kahit na mas gusto naming bawasan ang pasanin sa administrasyon sa parehong mga miyembro ng kawani ng McKnight at bigyan ng isang solong bigay na maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo o magpopondo ng maraming mga proyekto nang sabay-sabay.

26. Ano ang tinatayang timeline mula sa pagsusumite hanggang sa pagtanggap ng isang panukala? 

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Mga Komunidad tungkol sa mga susunod na hakbang. Magtatalaga tayo ng a opisyal ng programa sa bawat isinumiteng panukala. Lalapit ang opisyal na iyon upang talakayin ang iyong panukala.

Gagawa kami ng desisyon sa pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon.

27. Kung hindi mapili ang aking panukala, ipapasulong mo ba ito para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap?

Ang mga panukala ay hindi awtomatikong dinadala para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap.

28. Kung hindi napiling tumanggap ng grant, magkakaroon ba ng pagkakataong makatanggap ng 1:1 na feedback? Ano ang proseso ng follow-up?

Talagang. Kung hindi namin tinanggap ang iyong panukala, maaari kang mag-iskedyul ng oras para makipag-usap kay a kasapi ng koponan.

Bumalik sa tuktok

Pakikipag-ugnay sa Koponan ng Mga Komunidad

29. Nakatalaga ba ang mga indibidwal na kawani sa bawat isa sa apat na estratehiya—kadaliang mapakilos ng ekonomiya, yaman sa pamayanan, pabahay, at demokratikong pakikilahok?

Sa puntong ito, walang itinalagang miyembro ng kawani para sa bawat lugar. Ang koponan ng Mga Komunidad bilang isang buong pagsusuri ng mga gawad sa lahat ng mga diskarte.

30. Kung tayo ay bago sa McKnight Foundation, sino ang pinakamahusay na kawani na kausapin?

Mangyaring makipag-ugnay Renee Richie at ididirekta ka niya sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

31. Paano ako mananatiling updated?

Ang Vibrant & Equitable Communities ang pahina sa website ng McKnight ay ang pinakamahusay na lugar upang makahanap ng pinakabagong impormasyon.

Bumalik sa tuktok