Nasa ibaba ang ilang mga katanungan at sagot patungkol kay McKnight Vibrant & Equitable Communities (Mga Komunidad) na programa. Para sa karagdagang impormasyon, inaanyayahan ka naming basahin ang Mga Komunidad lapitan at mga alituntunin sa aplikasyon.

Pagbibigay ng Logistics

1. Ilan ang mga pag-iikot sa pagbibigay ng Grant sa bawat taon?

Sinusuri ng aming koponan ang mga panukala sa isang rolling basis, ang mga aplikasyon ay maaaring isumite anumang oras. Dahil sa mga priyoridad sa pagtatapos ng taon, ang mga grant na isinumite at nasuri sa ikaapat na quarter ay maaaring tumagal ng karagdagang oras. Inirerekomenda namin ang pagsusumite ng iyong kahilingan bago ang Setyembre 1 kung ang pagpopondo sa kasalukuyang taon ng kalendaryo ay kritikal.

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Mga Komunidad tungkol sa mga susunod na hakbang. Nagsusumikap kaming gumawa ng desisyon at ipamahagi ang pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang isang aplikasyon.

2. Ano ang inaasahang tagal ng isang gawad? Gumagawa ka ba ng mga multiyear grants?

Ang McKnight ay karaniwang gumagawa ng mga gawad para sa isa hanggang dalawang taon sa tagal. Mahigpit kaming nakikipagtulungan sa humihiling na organisasyon upang matukoy ang parehong uri ng grant (hal., pangkalahatang pagpapatakbo, proyekto/program) at ang tagal ng pagbibigay. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa a kawani ng programa bago isumite ang iyong hiling sa pagbibigay.

3. Ano ang iyong badyet sa pagbibigay?

Ang 2023 grantmaking budget ng programa ng Mga Komunidad ay $32 milyon. Dahil ang ilan sa mga dolyar na iyon ay nakatuon na sa mga multiyear grantees, inaasahan naming mag-deploy ng humigit-kumulang $26 milyon sa mga bagong grant sa 2023.

4. Anong mga uri ng mga gawad ang magagamit—pangkalahatang pagpapatakbo, mga gawad ng programa, iba pa?

Regular na iniimbitahan ng programa ng Mga Komunidad ang parehong pangkalahatang pagpapatakbo at mga gawad ng programa/proyekto. Kung mayroon kang tanong tungkol sa mga uri ng grant, hinihikayat ka naming kumonekta sa a kawani ng programa.

5. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang pagpopondo ng mga proyekto sa pananaliksik o higit pang mga programa ng direktang serbisyo?

Pinopondohan ng McKnight ang isang hanay ng mga aktibidad, mula sa pag-oorganisa ng komunidad hanggang sa pananaliksik, pagsusuri, at pagpaplano. Pinopondohan din namin ang nonpartisan policy advocacy at pagpapatupad. Gayunpaman, hindi namin pinopondohan ang mga direktang serbisyo.

6. Kailangan bang makakuha ng pagtutugma ng pondo?

Tinitingnan namin ang buong badyet ng isang organisasyon at pinahahalagahan namin ito kapag natukoy ng mga organisasyon ang magkakaibang mga mapagkukunan ng suporta. Hindi namin hinihiling ang katugmang pagpopondo, maliban sa mga bihirang kaso.

Bumalik sa tuktok

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

7. Anong mga uri ng organisasyon ang karapat-dapat?

Para sa karamihan, ang mga aplikante ay dapat na uriin ng Internal Revenue Service bilang tax-exempt, mga nonprofit na organisasyon upang maging karapat-dapat para sa isang grant. Ang mga entidad ng pamahalaan, kabilang ang estado, county, at munisipyo, ay maaaring mag-aplay para sa pagpopondo para sa mga makabagong proyekto. Sa pangkalahatan, hindi kami magpopondo ng mga aktibidad na ayon sa kaugalian ay nag-iisang responsibilidad ng pamahalaan. Makipag-ugnayan Paula sino ang makakapag-ugnay sa iyo sa a kawani ng programa upang sagutin ang mas tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.

8. Kung mayroon akong fiscal sponsor, maaari ba akong mag-aplay para sa isang grant?

Isinasaalang-alang namin ang mga kahilingan mula sa mga organisasyong naka-sponsor sa pananalapi. Kung pinondohan, ang McKnight ay nangangailangan ng isang kasunduan sa pag-sponsor sa pananalapi sa pagitan ng sponsor ng pananalapi at ng naka-sponsor na proyekto.

Bumalik sa tuktok

Heograpiya

9. Maaari mo bang ibahagi ang ibig mong sabihin sa pagtatrabaho sa buong estado? Nangangahulugan ba iyon ng maraming site? Paano mo nakikita ang iyong grantmaking na nahahati sa pagitan ng Minneapolis–St. Paul metro at Greater Minnesota?

Ang programa ng Mga Komunidad ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa mga grantee at mga kasosyo sa buong Minnesota. Wala kaming nakatakdang quota sa pagpopondo ayon sa rehiyon ng estado. Tinatanggap at hinihikayat namin ang mga panukala mula sa Minneapolis–St. Paul metro at Greater Minnesota at umaasa sa pagbuo ng mga relasyon sa pagpopondo at pagkakaroon ng epekto sa buong estado.

10. Maaari mo bang linawin ang terminolohiya tungkol sa pagpopondo sa Minnesota? Dapat bang nakabase ang organisasyon sa Minnesota, o maaari ba itong nasa labas ng estado hangga't mayroon itong mga programang naaangkop sa Minnesota?

Karamihan sa pagpopondo ng programa ng Communities ay sumusuporta sa mga samahang nakabase sa Minnesota. Gayunpaman, sinusuri namin ang mga application mula sa mga kasosyo sa labas ng Minnesota na nagtatrabaho upang suportahan ang buhay at pantay na mga komunidad sa aming estado. Inirerekumenda naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

Bumalik sa tuktok

Mga uri ng Kasosyo

12. Naghahanap ka ba upang pondohan ang mas matatag na mga organisasyon at proyekto, mas bagong pagsisikap, o isang kumbinasyon?

Pinopondohan ng programa ng Mga Komunidad ang kumbinasyon ng mga kahilingan mula sa mga bagong kasosyo at mula sa mga organisasyong may makasaysayang kaugnayan sa McKnight. Tinitingnan din namin na pondohan ang isang hanay ng mga organisasyon at koalisyon, parehong itinatag at umuusbong.

13. Paano tinitingnan ng McKnight ang mga panukala na may kaugnayan sa higit sa isang programa sa McKnight, tulad ng overlap sa pagitan ng programa ng Communities at ng Midwest Climate & Energy program?

Nakikipagtulungan kami nang malapít sa mga kasapi ng kawani sa iba pang mga programa sa McKnight, tulad ng Sining at Kultura at Midwest Climate & Energy, at tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa maraming mga programa. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa para sa patnubay sa pinakamahusay na diskarte.

14. Eksklusibong pinopondohan mo ba ang mga organisasyong pinamumunuan ng Black, Indigenous, people of color (BIPOC)?

Bagama't nakatuon ang McKnight na pataasin ang suporta nito sa mga organisasyong pinamumunuan ng BIPOC, patuloy kaming nagpopondo sa mga multikultural, multiracial na kasosyo kasama ang lahat ng komunidad na tumatawag sa Minnesota. Mula nang ilunsad ang programa, humigit-kumulang 62% ng mga grantees na kinilala bilang pinangunahan ng BIPOC.

15. Paano mo tinukoy ang organisasyon ng BIPOC o organisasyong pinamumunuan ng BIPOC?

Kasalukuyang tinukoy ng McKnight ang mga grupong pinamumunuan ng BIPOC bilang mga kung saan hindi bababa sa apat sa mga sumusunod ang totoo.

  • 50 porsiyento ng senior staff* ay kinikilala bilang BIPOC
  • 50 porsiyento ng mga miyembro ng board ay kinikilala bilang BIPOC
  • Ang organisasyon ay may (mga) executive director/(mga) pinuno na kinikilala bilang BIPOC
  • Ang misyon ng grupo ay tahasang nakatuon sa mga komunidad ng BIPOC at/o pagkakapantay-pantay ng lahi
  • Ang proyekto at/o inisyatiba ay pinamumunuan ng karamihan ng mga miyembro ng BIPOC-group
  • Ang organisasyon ay nagpapatupad ng mga inisyatiba ng DEI at nagna-navigate sa paglipat ng organisasyon para sa higit na equity sa programming/operasyon

*Tinutukoy namin ang matataas na kawani bilang kawani na may awtoridad sa paggawa ng desisyon o responsibilidad sa pamamahala sa organisasyon.

16. Isasaalang-alang mo ba ang mga panukala na tumutugon sa equity sa ekonomiya at mga solusyon sa klima nang magkasabay?

Oo, tinatanggap namin ang mga panukala na tumatawid sa maraming mga lugar ng programa ng McKnight. Mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa para talakayin ang iyong trabaho at para sa gabay sa pagsusumite ng aplikasyon.

Bumalik sa tuktok

Pag-apply para sa isang Grant

17. Ano ang pinakamagandang link para sa mga aplikasyon ng grant?

Maaari kang mag-apply sa pamamagitan ng pagpunta sa aming Paano mag-apply pahina. Inaanyayahan ka naming i-preview ang application form (PDF, salita).

18. Kailangan ko bang makipag-usap sa isang kawani ng programa bago ako mag-apply?

Inirerekomenda namin na talakayin mo ang iyong aplikasyon sa isang kawani ng programa. Val ay maaaring makatulong sa pagkonekta sa iyo sa isang miyembro ng koponan. Hindi ito kinakailangan ng pagpopondo. Gayunpaman, maaari itong makatulong sa iyo na makatipid ng oras sa isang application.

19. Kung ako ay kasalukuyang grantee: Kailan ako dapat mag-aplay para sa bagong pagpopondo?

Kung nag-a-apply ka para sa pagpopondo para sa parehong layunin tulad ng iyong kasalukuyang pagbibigay, hinihikayat ka naming mag-apply kapag ang iyong mayroon nang pagbibigay ay para sa pag-renew.

Sabi nga, gusto naming mag-apply ang mga organisasyon kapag may katuturan ito para sa iyo. Kung gusto mong mag-apply sa ibang oras ng taon kaysa sa nakaraan, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong contact sa programa.

20. Ilang beses maaaring mag-apply ang aking organisasyon sa isang taon? Kung kami ay nabigyan ng grant, maaari ba kaming magsumite ng isa pang aplikasyon para sa ibang panahon?

Upang mabawasan ang trabaho para sa iyong organisasyon at matulungan ang McKnight na pamahalaan ang maraming mga kahilingang natatanggap namin, ang isang organisasyon ay dapat humiling ng mga pondo nang isang beses lamang bawat taon.

Paminsan-minsan, ang mga pangyayari, tulad ng mga bagong pagkakataon o mapaghamong kasalukuyang mga kaganapan, ay maaaring magpakita ng dahilan upang mag-apply muli. Kontakin a kawani ng programa kung naniniwala kang maaaring may sapat na pagbibigay-katwiran para sa isang karagdagang kahilingan.

21. Mayroon bang maximum grant request?

Walang maximum na halaga ng kahilingan. Inirerekomenda namin na talakayin mo ang antas ng suporta na iyong isinasaalang-alang sa a kawani ng programa bago magsumite ng panukalang gawad upang makatipid ng oras sa isang aplikasyon. Makakatulong din ito sa amin na maunawaan ang iyong mga pangangailangan, pangarap, at iba pang mga pagsasaalang-alang. Pagkatapos maisumite ang isang aplikasyon, maaari kaming makipagtulungan sa iyo upang ayusin ang halagang hiniling.

22. Maaari bang magkaroon ng maraming grant ang mga grante sa isang pagkakataon?

Ang mga nagbibigay ay maaaring magkaroon ng maraming mga pamigay nang sabay-sabay, kahit na mas gusto naming bawasan ang pasanin sa administrasyon sa parehong mga miyembro ng kawani ng McKnight at bigyan ng isang solong bigay na maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo o magpopondo ng maraming mga proyekto nang sabay-sabay.

23. Ano ang tinatayang timeline mula sa pagsusumite hanggang sa pagtanggap ng isang panukala?

Sa loob ng dalawang linggo pagkatapos matanggap ang iyong aplikasyon, makikipag-ugnayan sa iyo ang kawani ng Mga Komunidad tungkol sa mga susunod na hakbang. Magtatalaga tayo ng a opisyal ng programa sa bawat isinumiteng aplikasyon. Lalapit ang opisyal na iyon upang talakayin ang iyong aplikasyon.

Nagsusumikap kaming gumawa ng desisyon at ipamahagi ang pagpopondo sa loob ng tatlong buwan pagkatapos matanggap ang isang aplikasyon.

24. Kung hindi mapili ang aking aplikasyon, ipapasa mo ba ito para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap?

Ang mga aplikasyon ay hindi awtomatikong dinadala para sa pagsasaalang-alang sa hinaharap.

25. Kung hindi tayo mapipili para makatanggap ng grant, magkakaroon ba ng pagkakataon na makatanggap ng feedback? Ano ang proseso ng follow-up?

Kung hindi namin tinanggap ang iyong aplikasyon, maaari kang makipag-usap sa a kasapi ng koponan.

Bumalik sa tuktok

Pakikipag-ugnay sa Koponan ng Mga Komunidad

26. Kung tayo ay bago sa McKnight Foundation, sino ang pinakamahusay na kawani na kausapin?

Mangyaring makipag-ugnay Val at ididirekta ka niya sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

27. Paano ako mananatiling updated?

Ang Vibrant & Equitable Communities Ang pahina sa website ng McKnight ay ang pinakamagandang lugar upang mahanap ang pinakabagong impormasyon. Kaya mo rin mag-sign up para makatanggap ng mga update tungkol sa aming trabaho.

Bumalik sa tuktok