Nasa ibaba ang ilang mga katanungan at sagot patungkol kay McKnight Vibrant & Equitable Communities (V&EC) na programa. Para sa karagdagang impormasyon, inaanyayahan ka naming basahin ang V&EC mga diskarte sa programa at mga alituntunin sa aplikasyon, at upang matingnan ito impormasyon na webinar, na naka-host namin noong Setyembre 2020 sa paglulunsad ng programa.

Pagbibigay ng Logistics

1. Ilan ang mga pag-iikot sa pagbibigay ng Grant sa bawat taon?

Mayroong apat na mga pag-ikot ng paggagawad bawat taon. Sinusuri ng koponan ang mga katanungan at inanyayahan ang mga panukala bawat buwan. Ang mga katanungan ay dahil sa Enero 15, Abril 15, Hulyo 15, at Oktubre 15. Kasalukuyan kaming tumatanggap ng mga aplikasyon para sa petsa ng Enero 15, 2021.

2. Ano ang inaasahang tagal ng isang gawad? Gumagawa ka ba ng mga multiyear grants?

Karaniwang gumagawa ng mga gawad si McKnight sa loob ng isa o dalawang taon. Nagtatrabaho kami nang malapit sa humihiling na samahan upang matukoy ang parehong uri ng pagbibigay (pangkalahatang pagpapatakbo, proyekto, programa, atbp.) At ang tagal ng pagbibigay. Kung mayroon kang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa bago isumite ang iyong hiling sa pagbibigay.

3. Ano ang iyong badyet sa pagbibigay?

Ang badyet ng pagbibigay ng programa ng V&EC na programa na 2021 ay $25 milyon. Dahil binibigyan namin ng karangalan ang mga pangako sa kasalukuyang mga gawad mula sa aming paglulubog na mga programa sa Edukasyon at Rehiyon at Mga Komunidad, inaasahan naming magkaroon ng humigit-kumulang na $18 milyon na magagamit para sa mga bagong gawad ng V&EC sa 2021.

4. Ilalaan ba ni McKnight ang badyet ng $15 milyong mga gawad na pantay sa apat na mga cycle ng pagbibigay?

Hindi kami maglalaan ng isang nakapirming bahagi ng mga pondo ng pagbibigay bawat quarter. Magtatrabaho kami bilang isang koponan upang matiyak na ang bawat isang-kapat ay mayroong makahulugang dolyar na magagamit upang igawad sa mga aplikante. Na patungkol sa laki ng bigyan, walang kalamangan sa pag-apply nang mas maaga sa taon kumpara sa paglaon.

5. Anong mga uri ng gawad ang magagamit — pangkalahatang pagpapatakbo, mga gawad sa programa, iba pa?

Ang programang V&EC ay regular na isasaalang-alang ang pangkalahatang pagpapatakbo at mga gawad sa programa / proyekto. Kadalasan, magsisimula kami ng isang relasyon sa isang bagong kasosyo sa mapagkakaloob sa pamamagitan ng isang programa o bigyan ng proyekto. Sa mga bihirang pagkakataon, isasaalang-alang namin ang isang kahilingan sa kabisera. Kung mayroon kang isang kahilingan sa kabisera, hinihikayat ka namin na kumonekta sa a kawani ng programa hindi bababa sa anim na buwan bago ka mangailangan ng pondo.

6. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang mga gawad sa pagpaplano ng programa?

Oo, isasaalang-alang namin ang mga gawad para sa pagpaplano ng programa at para sa pagpapatupad.

7. Isasaalang-alang ba ni McKnight ang pagpopondo ng mga proyekto sa pagsasaliksik, o higit pang mga direktang programa ng serbisyo?

Pinopondohan ng McKnight ang isang hanay ng mga aktibidad, mula sa pag-aayos ng pamayanan hanggang sa pagsasaliksik, pagsusuri, at pagpaplano. Pinopondohan din namin ang pagtataguyod at pagpapatupad ng hindi partidong patakaran. Karaniwan naming hindi pinopondohan ang direkta o serbisyo ng tao.

8. Kinakailangan ba upang ma-secure ang pagtutugma ng pagpopondo?

Tinitingnan namin ang buong badyet ng isang samahan at nagpapahalaga kapag kinikilala ng mga samahan ang iba pang mga nagpopondo o suporta para sa kanilang trabaho. Ang katugmang pagpopondo ay hindi isang kinakailangan upang humiling ng mga pondong McKnight.

Bumalik sa tuktok

Mga Kinakailangan sa Pagiging Karapat-dapat

9. Anong mga uri ng samahan ang karapat-dapat?

Sa napakakaunting mga pagbubukod, ang mga aplikante ay dapat na naiuri sa pamamagitan ng Panloob na Kita ng Serbisyo bilang mga organisasyong hindi pangkalakal na walang bayad sa buwis upang maging karapat-dapat para sa isang gawad. Ang mga entity ng gobyerno, kabilang ang estado, lalawigan, at munisipalidad, ay maaaring mag-apply para sa pagpopondo para sa mga makabagong proyekto. Sa pangkalahatan ay hindi namin pondohan ang mga aktibidad na ayon sa kaugalian ay nag-iisa na responsibilidad ng gobyerno. Makipag-ugnay Renee Richie, programa at mga associate associate, na maaaring kumonekta sa iyo sa a kawani ng programa upang sagutin ang mas tiyak na mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.

10. Paano nilalayon ng McKnight na pondohan ang mga kooperatiba para sa mga pamigay na yaman sa pamayanan, dahil ang karamihan sa mga kooperatiba ay mga entity na kumikita?

Sinuportahan namin ang mga kooperatibang hindi pangkalakal sa nakaraan. Interesado kami sa paggalugad ng mga bagong modelo ng pagmamay-ari ng sama o kooperatiba. Kadalasan, ito ay magiging mga hindi para sa kita na pagpapatakbo. Gayunpaman, maaari naming isaalang-alang ang mga entity na kumikita na nakinabang sa pagbuo ng yaman sa loob ng mga pamayanan na may mababang kayamanan o mga komunidad na may kulay. Kakailanganin naming tiyakin na ang anumang suporta ay natutugunan ang lahat ng mga ligal na kinakailangan ng Foundation.

11. Kung mayroon akong sponsor ng fiscal, maaari ba akong mag-apply para sa isang gawad?

Ang pag-sponsor ng piskal o isang ugnayan sa pananalapi sa ibang samahan na nangunguna sa pagsusumite ng isang paunang pagtatanong ay posible ngunit hindi palaging inirerekumenda. Ang mga samahan, proyekto, o programa na may mga sponsor ng piskalya ay dapat makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang mga potensyal na pagpipilian at kahalili.

Bumalik sa tuktok

Heograpiya

12. Maaari mo bang ibahagi ang ibig mong sabihin sa pagtatrabaho sa buong estado? Nangangahulugan ba iyon ng maraming mga site? Paano mo nakikita ang iyong pagbibigay ng pagkakaloob na hinati sa pagitan ng Minneapolis – St. Paul metro at Kalakhang Minnesota?

Ang ibig sabihin ng "buong estado" ay nakatuon kaming makipagtulungan sa mga grante at kasosyo sa buong estado, kabilang ang parehong Twin Cities at Greater Minnesota. Kasalukuyang walang itinakdang pagkasira ng pagpopondo ayon sa rehiyon sa estado. Habang hindi namin magagawang pondohan sa bawat sulok ng estado, inaasahan ni McKnight na palawakin ang aming mga network ng mga relasyon at suporta sa parehong metro at Greater Minnesota.

13. Malilinaw mo ba ang terminolohiya tungkol sa pagpopondo sa Minnesota? Dapat bang nakabase ang samahan sa Minnesota, o maaari ba itong nasa labas ng estado hangga't mayroon itong mga program na naaangkop sa Minnesota?

Inaasahan namin na ang karamihan sa aming pagpopondo ay susuporta sa mga organisasyong nakabase sa Minnesota. Gayunpaman, tinatanggap namin ang mga application mula sa mga kasosyo sa labas ng Minnesota na nagtatrabaho upang suportahan ang buhay at pantay na mga komunidad sa aming estado. Inirerekumenda naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

Bumalik sa tuktok

Mga uri ng Kasosyo

14. Naghahanap ka ba upang pondohan ang mas maraming matatag na mga samahan at proyekto, mas bagong pagsisikap, o isang kombinasyon?

Bilang isang bagong programa, tinatanggap ng V&EC ang mga bagong kahilingan na umaayon sa aming mga layunin sa programa. Inaasahan naming susuportahan ang isang kumbinasyon ng mayroon, bago, at makabagong mga panukala sa proyekto na lalago sa opurtunidad na ito. Inaasahan namin ang pag-aaral mula sa bago at mayroon nang mga proyekto sa paglipas ng panahon.

15. Papondohan mo ba ang mga samahang samahan? Ano ang iyong mga saloobin tungkol sa pagpopondo sa gawaing pamayanan sa isang antas ng tagapamagitan kumpara sa malapit sa lupa?

Kinikilala ang kahalagahan ng mga pagsisikap sa katutubo at pamumuno, nagtatrabaho si McKnight sa pakikipagsosyo sa isang hanay ng mga tagapamagitan na mahusay na nakaposisyon upang suportahan ang mas maliit, mga pagsisikap na nakabatay sa pamayanan. Inaasahan namin ang pakikipagsosyo sa mga tagapamagitan upang isulong ang mga diskarte sa programa ng V&EC, at tinatanggap namin ang mga panukala mula sa mga samahang intermediary. Ang mga tagapamagitan ay madalas na nakakakuha ng karagdagang mga mapagkukunan sa paggawa ng mga gawad, nagbibigay ng mga gawad at iba pang kapital, sumusuporta at nagbibigay ng panteknikal na tulong sa loob ng isang larangan ng trabaho, at lumahok at hinuhubog ang mga system na nagpapabuti sa epekto sa lupa.

Sa ilalim ng bagong programa, inaasahan namin ang pag-alam tungkol sa mga bagong kasosyo na malapit sa lupa na makakatulong sa amin na matugunan ang aming mga layunin. Hinihikayat namin ang mga nonprofit na mag-apply kahit na ang isang tagapamagitan sa iyong rehiyon o komunidad ay nakatanggap ng pagpopondo, at inirerekumenda naming makipag-ugnay sa isang kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho.

16. Paano tinitingnan ng McKnight ang mga panukala na nauugnay sa higit sa isang programa sa McKnight, tulad ng pagsasapawan sa pagitan ng programang V&EC at ng programang Midwest Climate & Energy?

Makikipagtulungan kami nang malapit sa mga kasapi ng kawani sa iba pang mga programa sa McKnight, tulad ng Sining at Midwest Climate & Energy, at tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa maraming mga programa. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa para sa patnubay sa pinakamahusay na diskarte.

Bumalik sa tuktok

Equity

17. Eksklusibo bang pinopondohan mo ang mga organisasyong may kulay Itim, Lumad, may kulay (BIPOC) sa bagong program na ito? Ang isang porsyento ba ng mga parangal ay itatalaga para sa mga organisasyong Itinatag at Itinuon na Itim?

Bagaman nakatuon si McKnight na dagdagan ang suporta nito sa mga samahan na pinamunuan ng BIPOC, magpapatuloy kaming magpopondo ng multikultural, multiracial na kasosyo kasama ang lahat ng mga pamayanan na tumawag sa Minnesota na tahanan. Wala kaming nakatakdang inaasahan na porsyento. Dahil sa lens ng aming lahi ng programa, magbibigay kami ng malapit na pansin at magkakaroon ng naaangkop na halo ng mga pamumuhunan sa mga organisasyong pinamunuan ng mga taong may kulay.

18. Paano mo tinutukoy ang samahan ng BIPOC o pinamunuan ng BIPOC?

Kasalukuyang tinutukoy ng McKnight ang mga pangkat na pinamunuan ng BIPOC bilang mga para kanino hindi bababa sa tatlo sa mga sumusunod ang totoo:

 • Limampung porsyento ng mga senior staff ang kinilala sa BIPOC.
 • Limampung porsyento ng mga miyembro ng lupon ay kinilala sa BIPOC.
 • Ang samahan ay may pamumuno ng BIPOC (antas ng ehekutibo / nakatatanda) at nagpapatupad ng pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at mga pagkukusa sa pagsasama at / o pag-navigate sa paglipat ng organisasyon para sa higit na pagkakapantay-pantay sa mga programa / operasyon.
 • Tahasang nakatuon ang misyon ng pangkat sa mga pamayanan ng BIPOC.
 • Ang karamihan ng mga miyembro ng BIPOC-group ay namumuno sa proyekto at / o pagkukusa.    

19. Isasaalang-alang mo ba ang mga panukala na tumutugon sa katarungan ng komunidad at mga solusyon sa klima nang magkakasabay?

Oo, tinatanggap namin ang mga panukalang tumatawid sa mga lugar ng programa ng McKnight. Mangyaring makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong trabaho at para sa patnubay sa pagsusumite ng isang pagtatanong.

Bumalik sa tuktok

Edad at Mga Rehiyon na Nakatuon sa Rehiyon at Mga Komunidad

20. Ano ang mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng V&EC at ng dating programa ng Rehiyon at mga Komunidad?

Nakakakita kami ng tatlong makabuluhang pagkakaiba na nauugnay sa aming pagtuon at mga alituntunin:

 • Ang bagong programa ay sadyang nakatuon sa buong estado.
 • Nagsasama kami ng pagpapatibay ng pakikilahok sa demokratiko bilang isang pangunahing diskarte.
 • Pinapalalim namin ang aming pangako sa mga namumuno sa mga pamayanan na pinaka apektado ng pagkakaiba-iba sa lahi, kultura, at ekonomiya.

21. Gaano ka bukas ang Foundation sa mga panukala na nakikita ang edukasyon bilang isang pingga para sa pagsulong ng paglipat ng ekonomiya, pakikilahok sa demokratiko, o kayamanan sa pamayanan? Ang mga paggawad ba para sa mga system na pagbabago sa edukasyon na K – 12 ay angkop?

Ipinagmamalaki namin ang aming dating kasosyo sa nagtatag ng Edad at ang pag-unlad na kanilang nagawa. Bilang isang samahan sa pagpopondo, kinakailangan kaming gumawa ng mga mahihirap na desisyon, isa na rito ay upang wakasan ang aming pagtuon sa maagang pagkabata at edukasyon sa K – 12. Kung sa tingin mo ang iyong trabaho ay umaayon sa iba pang mga elemento ng aming bagong mga alituntunin sa programa, inaanyayahan ka naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa.

22. Kung mayroon akong pagkakaroon ng bigyan sa Edukasyon o Rehiyon at Mga Komunidad at nais na makatanggap ng suporta para sa bagong trabaho, maaari ba akong mag-apply para sa karagdagang dolyar sa 2021?

Hinihiling namin sa iyo na maghintay ka hanggang sa magtatapos ang iyong mayroon nang Grant, at pagkatapos ay kausapin ang a opisyal ng programa tungkol sa bagong trabaho at karagdagang dolyar. Ibinabatay namin ang kahilingang ito sa aming kasalukuyang mga pangako sa iyo at sa iba pa, ang dami ng mga application na inaasahan namin sa unang pag-ikot na pondo na ito, at ang aming pagnanais na suportahan ang bagong trabaho.  

23. Ang aming samahan ay hindi nahuhulog nang husto sa loob ng apat na mga diskarte sa pagpopondo (kadaliang pang-ekonomiya, yaman sa pamayanan, pabahay, at demokratikong pakikilahok), ngunit maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kanilang lahat dahil sa aming pokus ng edukasyon. Nagpopondo ka lang ba ng mga samahan na partikular na tumutugon sa isa o higit pa sa apat na lugar na ito, o may kakayahang umangkop?

Dahil sa dami ng mga hiling sa pagpopondo, inuuna namin ang mga organisasyong nagtatrabaho sa loob ng aming apat na mga diskarte. Kung sa tingin mo ang iyong trabaho kahit papaano ay nakahanay sa mga ito, hinihikayat ka naming makipag-ugnay sa a kawani ng programa upang talakayin ang iyong mga ideya.

Bumalik sa tuktok

Pag-apply para sa isang Grant

24. Ano ang pinakamahusay na link para sa mga application ng bigyan?

Inaanyayahan ka namin sa i-preview ang mga application sa website ng McKnight. Mangyaring tandaan na na-update namin ang paunang form ng pagtatanong upang mabawasan ang mga pinapayagan na bilang ng salita bilang tugon sa feedback ng kasosyo. Ang mga sagot sa bawat pagtatanong ay hindi kailangang matugunan ang maximum na bilang ng salita.

25. Kailangan ko bang kausapin ang isang kawani ng programa bago ako mag-apply?

Inaasahan namin na ang Q&A na ito at ang aming Setyembre 2020 webinar ibigay ang pangkalahatang impormasyon na kailangan mo para sa paunang pagtatanong. Gayunpaman, kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa programa ng V&EC at / o bago sa McKnight, inirerekumenda naming makipag-ugnay ka sa a kawani ng programa. Renee Richie maaaring makatulong na ikonekta ka sa isang miyembro ng koponan.

26. Paano kung ako ay kasalukuyang nagbibigay ng pera? Kailan ako dapat mag-apply para sa bagong pondo?

Kung nag-a-apply ka para sa pagpopondo para sa parehong layunin tulad ng iyong kasalukuyang pagbibigay, hinihikayat ka naming mag-apply kapag ang iyong mayroon nang pagbibigay ay para sa pag-renew.

27. Gaano karaming beses maaaring mag-apply ang aking samahan sa isang taon? Kung iginawad sa atin ang isang gawad, maaari ba kaming magsumite ng isa pang aplikasyon para sa ibang panahon?

Upang i-minimize ang trabaho para sa iyong samahan at tulungan si McKnight na pamahalaan ang maraming mga kahilingan na natatanggap namin, dapat humiling ang isang organisasyon ng mga pondo isang beses lamang bawat taon. Paminsan-minsan, ang mga pangyayari, tulad ng mga bagong pagkakataon o hamon sa kasalukuyang mga kaganapan, ay maaaring magpakita ng isang dahilan upang mag-apply muli. Makipag-ugnay sa a kawani ng programa kung naniniwala kang maaaring may sapat na pagbibigay-katwiran para sa isang karagdagang kahilingan.

28. Mayroon bang maximum na kahilingan sa pagbibigay?

Walang maximum na halaga ng kahilingan. Dahil sa dami ng mga pagsusumite na inaasahan namin sa pag-ikot na ito, hindi namin inaasahan ang paggawa ng maraming mga gawad na higit sa $250,000 noong 2021. Inirerekumenda naming talakayin mo ang antas ng suporta na kailangan mo ng isang kawani ng programa bago magsumite ng isang pagtatanong.

29. Maaari bang magkaroon ng maraming mga gawad sa iyo nang sabay-sabay?

Ang mga nagbibigay ay maaaring magkaroon ng maraming mga pamigay nang sabay-sabay, kahit na mas gusto naming bawasan ang pasanin sa administrasyon sa parehong mga miyembro ng kawani ng McKnight at bigyan ng isang solong bigay na maaaring magbigay ng pangkalahatang suporta sa pagpapatakbo o magpopondo ng maraming mga proyekto nang sabay-sabay.

30. Ano ang tinatayang timeline mula sa pagsumite ng isang paunang pagtatanong hanggang sa pagtanggap ng isang panukala? 

 • Sinuri ng koponan ang mga panukala sa ilang sandali lamang matapos ang paunang mga deadline ng pagtatanong: Enero 15, Abril 15, Hulyo 15, at Oktubre 15.
 • Ang mga pagtatanong na umabante sa buong yugto ng panukala ay aabisuhan at hinihiling na magsumite ng mga materyales na may deadline na karaniwang tatlo hanggang apat na linggo pagkatapos ng paunang deadline ng pagtatanong.
 • Sinuri ng lupon ng McKnight ang mga rekomendasyong pagbibigay sa susunod na naka-iskedyul na pagpupulong ng lupon: Pebrero, Mayo, Agosto, o Nobyembre.

31. Ano ang nangyayari sa pagitan ng aplikasyon at ng huling pagsasaalang-alang ng lupon? Magkakaroon ba ng mga pagbisita sa site sa oras na iyon?

Ngayon, kalusugan at kaligtasan ang pangunahing pag-aalala ng Foundation. Magtatalaga kami ng a opisyal ng programa sa bawat inanyayahang hiling sa pagbibigay. Ang opisyal na iyon ay maaaring magsagawa ng isang "pagbisita sa site" sa pamamagitan ng telepono o video. Magaganap ang isang pagbisita sa site pagkatapos na mag-imbita kami ng isang buong panukala. Patuloy naming iakma ang aming proseso ng pagsusuri ng panukala sa pagbabago ng mga pangyayari.

32. Kung ang aking paunang pagtatanong ay hindi napili, dadalhin mo ba ito sa susunod na pag-ikot?

Kung nakatanggap kami ng isang pagtatanong na nakahanay nang maayos sa aming mga alituntunin sa pagpopondo ngunit lampas sa aming kakayahan na pondohan sa panahon ng pag-ikot na iyon, isasaalang-alang namin ang pagsusulong sa panukala sa susunod na quarter. Hindi namin isusulong ang mga katanungan na hindi umaayon sa aming mga alituntunin o umaangkop nang maayos para sa iba pang mga kadahilanan.

Kung hindi napili upang makatanggap ng isang bigyan, magkakaroon ba ng pagkakataong makatanggap ng 1: 1 feedback? Ano ang proseso ng pag-follow up?

Ganap na Kung hindi ka namin inaanyayahan upang magsumite ng isang buong panukala, malugod kang mag-iskedyul ng isang oras upang makipag-usap sa a kasapi ng koponan.

Bumalik sa tuktok

Pakikipag-ugnay sa V&EC Team

34. Ang mga indibidwal na kawani ba ay nakatalaga sa bawat isa sa apat na diskarte—kadaliang mapakilos ng ekonomiya, yaman sa pamayanan, pabahay, at demokratikong pakikilahok?

Sa puntong ito, walang itinalagang miyembro ng kawani para sa bawat lugar. Inaasahan namin na ang koponan sa kabuuan ay susuriin ang mga gawad sa lahat ng mga diskarte.

35. Kung bago tayo sa McKnight Foundation, sino ang pinakamahusay na tauhang tauhan na makakausap?

Mangyaring makipag-ugnay Renee Richie at ididirekta ka niya sa tamang tao para sa iyong mga pangangailangan.

36. Paano ako mananatiling nai-update?

Ang Vibrant & Equitable Communities ang pahina sa website ng McKnight ay ang pinakamahusay na lugar upang makahanap ng pinakabagong impormasyon.

Bumalik sa tuktok