Lub Yim Hli 2009 - Lub Chaw rau Kev Tshawb Fawb Txog Kev Kos Duab thiab Zej Zog. Kev tshawb nrhiav thiab cov lus pom zoo uas tau qhia txog 2009 kev hloov kho ntawm McKnight cov kev qhia txuj ci yeeb yam.