Clean Jobs Midwest yog ib daim ntawv tshaj tawm txhua xyoo raws li cov ntaub ntawv tshawb fawb txog kev ua haujlwm huv zog hauv 12 Midwestern xeev. Lub Midwest lub zog huv kev lag luam ua haujlwm 714,323 cov neeg hauv cov haujlwm suav nrog kev tsim hluav taws xob txuas ntxiv mus, kev siv hluav taws xob zoo, kev thauj mus los zoo, kab sib chaws thiab kev cia khoom, thiab cov roj huv huv thaum kawg ntawm 2021.

2022 Clean Jobs Midwest Report Website
2022 Clean Jobs Midwest Executive Summary

Evergreen Climate Innovations koom tes nrog Environmental Entrepreneurs (E2) los tshaj tawm tsab ntawv tshaj tawm no. Clean Energy Economy Minnesota shares Minnesota cov txiaj ntsig tshwj xeeb txhua xyoo.