2020 Clean Jobs Midwest Cover

Clean Jobs Midwest (CJM) là một cuộc khảo sát về việc làm năng lượng sạch ở 12 tiểu bang miền Trung Tây - Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota và Wisconsin. Khu vực này sử dụng 714.257 công nhân trong các lĩnh vực bao gồm sản xuất năng lượng tái tạo, lưới điện tiên tiến, hiệu quả năng lượng, nhiên liệu sạch và giao thông tiên tiến. Clean Energy Trust (CET) hợp tác với các Doanh nhân Môi trường (E2) và Nghiên cứu của BW để tạo điều kiện cho cuộc khảo sát toàn diện này về các công việc sạch trên khắp Trung Tây.

2020 Công việc sạch Trung Tây Trang web báo cáo

2020 Công việc sạch Trung Tây Tóm tắt điều hành

Tóm tắt trước