Lub Ib Hlis 28, 2014 - Jay Walljasper, commissioned los ntawm McKnight. Nyob rau hauv qhov kev hloov tshiab tshaj plaws hauv peb Cov Khoom Noj Txiaj Ntsim Zoo Tshaj, Walljasper explores vim li cas txoj kev loj hlob ntawm Mississippi River tseem ceeb heev rau lub Twin Lub Zos "yav tom ntej.