Lub Kaum Ib Hlis 2005 - Tsab ntawv sau txog sculptor Onofrio tus cwj pwm zoo, lub cim ntawm nws txoj haujlwm thiab lub neej, thiab thawj cov duab.