ເດືອນພະຈິກ 2005 - ມີເອກະສານກ່ຽວກັບນັກສະຖາປະນິກ Sculptor Onofrio, ໄລຍະເວລາຂອງການເຮັດວຽກແລະຊີວິດ, ແລະຮູບພາບຕົ້ນສະບັບ.